Orientační nabídka


 

Monitorovací výbor pro česko-saskou spolupráci zhodnotil aktuální stav a potvrdil význam přeshraničních partnertsví

logo SN-CZ
Monitorovací výbor Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 zhodnotil na svém zářijovém online zasedání předchozí události a jejich vliv na česko-saskou spolupráci, aktuální stav realizace a další procesní kroky.
 

 
 

Zasedání zahájila předsedkyně Monitorovacího výboru, vedoucí Řídícího orgánu Programu spolupráce a Saské delegace, paní Nadja Franke. Za Českou delegaci přednesl úvodní slovo pan Jiří Horáček, spolupředseda Řídícího orgánu.

Jednání se zúčastnilo celkem 28 účastníků – zástupci České a Saské delegace, zástupci Krajských úřadů z Ústí nad Labem, Karlových Varů a Liberce, zástupci MMR.

Hlavní body programu:

  • Aktuální stav realizace Programu spolupráce a informace o stavu uzavření minulého programového období
  • Zpráva Certifikačního orgánu k platbám
  • Prezentace Závěrečné zprávy k procesní evaluaci, 2. etapa

I přesto, že roky 2020 a 2021 byly ovlivněny koronavirovou pandemií, tak byly navázány finanční prostředky na projekty v 99 % na všechny prioritní osy. Indikátory výstupů byly naplněny nad rámec původního plánu. Celkem bylo schváleno 247 projektů na Saské straně a 264 projektů na České straně. Z toho byla téměř polovina projektů podpořena v Ústeckém kraji.

„Celkovým cílem Programu je zlepšit spolupráci, sociální a územní soudržnost v pohraničí. Pro Ústecký kraj je česko-saská spolupráce tradičním a potřebným nástrojem k tomu, jak společně se svými sousedy rozvíjet naše území“, uvedl Michal Kučera, radní pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova.

Fungující spolupráce je základním předpokladem k tomu, aby se projevil přínos projektů ke specifickým cílům Programu. Program spolupráce zlepšuje výměnu zkušeností, buduje důvěru a povědomí, prohlubuje spolupráci a přispívá k řešení konkrétních problémů na obou stranách hranice.

Zprávu z Certifikačního orgánu přednesla paní Jutta Naacke, informovala o podaných žádostech o platbu u Evropské komise. Do 30. 6. 2023 bylo u EK zažádáno o 147 mil. EUR a žádné finanční prostředky do roku 2023 nepropadnou.

Závěrečnou zprávu k procesní evaluaci, 2. etapa – Evaluace Programu spolupráce přednesl evaluátor, pan Resch ze společnosti Metis, která dokument vypracovala. Vyplývající doporučení z evaluace, 2. etapy budou zahrnuty do nového programového období 2021-2027. Monitorovací výbor vzal závěrečnou zprávu na vědomí.

Závěrem jednání paní Nadja Franke informovala o stavu závěrečných prací minulého programového období. Závěrečné činnosti budou probíhat do konce roku 2023 a možnost prodloužení termínu pro ukončení Programu nebude využita. Dále bude vypracována závěrečná zpráva, která bude předložena MV ke schválení a tím bude Programové období 2014-2020 ukončeno.

 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 18.9.2023 / 18.9.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém