Orientační nabídka


 

Monitorovací výbor schválil 8 projektů s dopadem na Ústecký kraj

MV CZ SN hlasovani
Monitorovací výbor programu na svém zasedání doporučil k financování celkem 15 projektů přeshraniční spolupráce, v celkové částce 17,7 milionů EUR. Mezi představenými projekty bylo taktéž 9 projektů s přímým dopadem na Ústecký kraj, z nichž 8 bylo výborem schváleno.
 

 
 

Interreg SN CZ


Monitorovací výbor (MV) Programu Interreg Česko – Sasko 2021-2027 zasedl tentokrát v německém Schönbachu.

Zasedání zahájil předseda MV, RNDr. Jiří Horáček, vedoucí Národního orgánu Programu Interreg Česko – Sasko 2021-2027 a vedoucí české delegace společně s místopředsedkyní MV, paní Nadjou Franke, vedoucí Řídícího orgánu Programu a vedoucí saské delegace. Vedoucí Řídícího a Národního orgánu společně přivítali členy české a saské delegace, zástupce Karlovarského, Libereckého a Ústeckého kraje a další členy MV.

Společný sekretariát podal informaci o aktuálním stavu realizace Programu a poté následovalo představování a rozhodování o projektových žádostech.

Monitorovací výbor programu na tomto zasedání doporučil k financování celkem 15 projektů přeshraniční spolupráce, v celkové částce 17,7 milionů EUR. Mezi představenými projekty bylo taktéž 9 projektů s přímým dopadem na Ústecký kraj, z nichž 8 bylo výborem schváleno. Celkem bylo doposud v Programu podpořeno 28 česko-saských projektů.

Za zmínku stojí projekt „Na kole za sousedy“ z oblasti cestovního ruchu. Rozšířením přeshraniční sítě cyklostezek a napojením místních tras na nadregionální Labskou cyklostezku a zemskou trasu D4 vznikne přibližně 10 km cyklostezek, odpočivadla, dobíjecí a servisní stanoviště, směrová značení a informační tabule.  V rámci projektu jsou naplánována setkání českých a německých cyklistů a zorganizování cyklistického kroužku pro děti na obou stranách hranice. Projekt bude podpořen částkou 2 mil. EUR z EFRR.

„Účelem financování česko-saských projektů z prostředků EU je odbourávání hraničních bariér, jazykových bariér, zintenzivnění spolupráce mezi sousedy v příhraničí, zlepšení kvality života na obou stranách hranice“ uvedl Michal Kučera, radní Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova.

Zástupci česko-saských euroregionů na zasedání dále informovali, že ve všech 4  euroregionech se již podařilo spustit Fond malých projektů (FMP) a přes nový dotační portál FMP tak lze již podávat tzv. malé žádosti.

Zástupkyně Evropské komise taktéž podala informaci o přípravě příštího dotačního období.

Další zasedání Monitorovacího výboru je naplánováno na 13. – 14. 3. 2024.

Celé zasedání probíhalo v pozitivním přátelském duchu. Podrobné informace k Programu Interreg Česko – Sasko 2021-2027 jsou k dispozici na internetové adrese: www.sn-cz2027.eu.

MV CZ SN hlasovaniMV zasedl ve dnech 15. - 16. 11. 2023 v německém Schönbachu.

 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 29.11.2023 / 29.11.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém