Orientační nabídka


 

Motivační kampaň ve školství: Potřebujeme techniky a řemeslníky

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
4
V závěru minulého týdne se na krajském úřadu opět sešli členové zastupitelského výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Za řízení předsedkyně výboru ing. Dagmar Waicové kromě vlastního programu vyslechli také podrobnější informace o kampani, která by měla motivovat žáky a jejich rodiče k výběru studia technických oborů a oborů řemeslných.
 

 
 

Tisková zpráva ze dne 24. září 2013

Zástupci krajské tripartity Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje (HSR ÚK) Gabriela Nekolová a Lenka Šifaldová představily informačně - motivační kampaň na podporu sladění potřeb trhu práce se vzděláváním se zaměřením především na propagaci technických profesí a řemesel. Cílovou skupinou jsou studenti základních a středních škol a jejich rodiče. Cílem kampaně je motivovat žáky k výběru takových studijních oborů, které reagují na poptávku zaměstnavatelů. To HSR ÚK vnímá jako předpoklad pro zajištění budoucího uplatnění studentů. Na zasedáních tripartity její členové, kterými jsou i významní zaměstnavatelé Ústeckého kraje, pravidelně upozorňují na nedostatek technicky vzdělaných absolventů. V Ústeckém kraji tedy vniká paradox, kdy na jedné straně se potýkáme s vysokou nezaměstnaností a na straně druhé mají zaměstnavatelé problém obsadit některá pracovní místa.

Zpracovatelé kampaně vycházeli z Modulu pro prognózování vzdělanostních potřeb v Ústeckém kraji, který vypracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Tento modul HSR ÚK zakoupí k jeho pravidelné aktualizaci a jako jeden ze signatářů jej vloží do Paktu zaměstnanosti ÚK. Kampaň byla pilotně představena na veletrhu zaměstnavatelů, kterou pořádala OHK v Chomutově a setkala se zde s velikým zájmem ze strany studentů i rodičů a zároveň byla pozitivně hodnocena přítomnou odbornou veřejností. Paní Nekolová sdělila, že představené informační rollapy a letáčky jsou k dispozici k zapůjčení a jejich dalšímu šíření.

Gabriela Nekolová ujistila přítomné, že zástupci rady jsou si vědomi potřeby změn v systému vzdělávání jako např. změny financování a také posun k určité formě duálního vzdělávání. V tomto duchu předseda HSR ÚK JUDr. Richard Falbr několikrát osobně jednal s příslušným ministrem i hejtmanem Ústeckého kraje.

Rada se však snaží přispět i dílčími aktivitami jakou je například představovaná kampaň. Další možnost podpory tématu vzdělávání a zaměstnanosti spatřují zástupci rady v zapracování této problematiky do strategických materiálů k přípravě nového programovacího období, který začne rokem 2014.

HSR ÚK se aktivně účastní vyjednávání o obsahu zmíněných materiálů ve spolupráci s dalšími členy Paktu zaměstnanosti ÚK zejména Hospodářskou komorou Ústeckého kraje, která se této problematice intenzivně věnuje ve spolupráci se svými členskými firmami. Paní Nekolová pozvala přítomné k účasti na konferenci, která se uskuteční dne 30. září a 1. října  2013 na Větruši v Ústí nad Labem. Na ní budou moci zástupci regionu diskutovat s generální sekretáři Rady vlády pro fondy Společného strategického rámce a zástupci ministerstev o aktuální situaci v přípravě nového programovacímu období a řešení potřeb Ústeckého kraje z fondů EU.

Paní Nekolová poděkovala za možnost seznámit členy výboru s kampaní.

 

 

Připravila Bc. Lenka Šifaldová

manažerka projektů

HSR-ÚK

tel.: 606 745 025, 476 208 695

Budovatelů 2532

434 01 Most

www.hsr-uk.cz

www.csrportal.cz

 

Snímky na zasedání výboru pořídila Bc. Pavla Šimicová

1

2
Předsedkyně výboru ing. Dagmar Waicová

3

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 24.9.2013 / 24.9.2013 | Zveřejnit od-do: 24.9.2013-23.10.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies