Orientační nabídka


 

Myslivost - archiv dokumentů

myslivost
Kontakt:
Ing. Petr Vaníček, tel.: 475 657 468, e-mail: vanicek.p@kr-ustecky.cz
Ing. Zdeněk Smělík, tel.: 475 657 181, e-mail: smelik.z@kr-ustecky.cz

 
 
 

Myslivost je spolkovou činností, kterou jako takovou velmi výstižně definoval Ústavní soud České republiky, který myslivost popisuje takto:

„V podmínkách České republiky jsou myslivost a právo myslivosti společenskými aktivitami aprobovanými státem k ochraně a rozvoji jedné ze složek životního prostředí – zvěře. Zákon o myslivosti nepředstavuje úpravu myslivosti jako zájmové aktivity, ale ve svém základu jako cílevědomé a regulované činnosti k ochraně a rozvoji přírody. Realizace myslivosti a práva myslivosti je v obecné rovině legitimním omezením vlastnického práva a jejich prostřednictvím naplňuje stát svou ústavní povinnost zakotvenou v čl. 7 Ústavy“.

Myslivost je prováděna na základě zákona číslo 449/2001 Sb. o myslivosti a jeho prováděcích vyhlášek. K myslivosti se však vztahují další právní předpisy České republiky a mezinárodních smluv kterými je Česká republika vázána. V podstatě se k myslivosti vztahuje více něž 50 právních předpisů.

          

Myslivost je tvořena zejména:

  • Chovem a zušlechťováním zvěře, definicí co je zvěř
  • Ochranou myslivosti a zlepšování životních podmínek zvěře
  • Tvorbou a využitím honiteb včetně honebních společenstev s definováním honebních a nehonebních pozemků
  • Mysliveckým hospodařením a lovem
  • Škodami způsobených užíváním honiteb, na zvěři a zvěří
  • Kompetencí orgánů státní správy, řešení přestupků na úseku myslivosti a správních deliktů
  • Mysliveckou kynologií
 

Související odkazy

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém