Orientační nabídka


 

Na Chomutovsku začala výstavba dalších 16 km rychlostní silnice R7

1
Za účasti hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové byla v dnes slavnostně zahájena stavba rychlostní silnice R7 na Chomutovsku v úsecích Vysočany – Droužkovice a Droužkovice – Nové Spořice. Slavnostního výkopu se dále zúčastnili představitelé Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic, projektanta a zhotovitele investice.
 

 
 

 

„Moderní dopravní infrastruktura je věc, bez které je další rozvoj našeho kraje jen těžko myslitelný. Kapacita rychlostních silnic a dálnic v kraji neodpovídá potřebám dopravy a jejich modernizace by měla být jednou z priorit,“ řekla při zahájení stavby Jana Vaňhová. S příchodem nových investorů do kraje pak potřeba zlepšení dopravní infrastruktury pochopitelně dál rychle narůstá. „Jedním z dalších důležitých důvodů přestavby této silnice je zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména strategické průmyslové zóny Žatec-Triangle, jedné z největších v ČR,“ dodala hejtmanka.

 Stavba tohoto úseku R7 je součástí souboru staveb, které zvýší kapacitu stávající dvouproudové silnice I/7 na čtyřproudovou rychlostní silnici R7. Ta je zahrnuta do výhledové sítě dálnic a rychlostních komunikací v ČR. Hlavní silniční tah R7 Praha – Chomutov – hranice se SRN (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána) umožní po přestavbě dostatečnou kapacitu a rychlé spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz v Sasku a návazně se státy Evropské unie. Od Prahy po Slaný je již čtyřpruhová komunikace R7 vybudována. V úseku od hranic Středočeského a Ústeckého kraje po Postoloprty byly v minulých letech na silnici I/7 vybudovány v čtyřpruhové obchvaty Panenského Týnce, Chlumčan, Loun a Postoloprt. V souladu s usneseními vlády bude silnice I/7 od Slaného po Chomutov zkapacitněna na rychlostní silnici R7. Stavby nových úseků R7 jsou navrženy v souladu se schválenými změnami a doplňky Územního plánu Severočeské hnědouhelné pánve a v souladu s návrhem Zásad územního rozvoje velkého územního celku Ústeckého kraje.

 Dnes odstartovaná stavba nového úseku R7 je svým rozsahem největší zahajovanou dopravní stavbou v tomto roce. Objednatelem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z prostředků strukturálních fondů, jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), v rámci Operačního programu Doprava. O nenávratný příspěvek Evropské unie je požádáno v rámci Priority 4, v oblasti podpory „Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T“ a jeho výše může dosáhnout až 85 procent způsobilých výdajů. Zhotovitelem stavby je sdružení Skanska, Geosan a EDS.

 

Informace o stavbách


R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice
Místo stavby: Ústecký kraj
Cena stavby: 2 378 002 441 Kč
Délka: 9 444 metrů
Datum zahájení: 04/2010
Datum zprovoznění: 03/2013

R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice
Místo stavby: Ústecký kraj
Cena stavby: 2 053 863 670 Kč
Délka: 6 391 metrů
Datum zahájení: 04/2010
Datum zprovoznění: 03/2013

 

3
Slavnostního výkopu stavby dalších 16 kilometrů R7 se ujali (zleva) Michal Reiter, generální ředitel společnosti Skanska, Jaroslav Krauter, pověřen řízením Státního fondu dopravní infrastruktury, Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje a Alfred Brunclík, generální ředitel společnosti Ředitelství silnic a dálnic.

 

7

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 27.4.2010 / 27.4.2010
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém