Orientační nabídka


 

Na co už kraj využil v minulých letech dotace od EU

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Odopvěď pro Jaroslava Přibyla, Profit (jar.prib@volny.cz)
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Jaroslav Přibyl, Profit (jar.prib@volny.cz) ze dne 21. 4. 2004

 

Dotaz (v původním znění):

1.Na co už kraj využil v minulých letech dotace od EU (v rámci předstupních fondů a zhruba v jakém rozsahu.

2.Jak je kraj připraven na příjímání dalších evropských dotací a na co je chce zejména využít. Zda na likvidaci ekologických zátěží, rozvoj méně rozvinutých mikroregionů atd..... 

 

Odpověď:

1. Ústecký kraj se nepodílel na administraci programů jejichž prostřednictvím byly rozdělovány finanční prostředky z předstupních fondů Evropské unie. Tyto programy byly řízeny například Centrem pro regionální rozvoj (PHARE) nebo Ministerstvem zemědělství ČR (SAPARD). S žádostí o další informace se můžete tedy obrátit přímo na Centrum pro regionální rozvoj ČR, regionální výkonná jednotka Chomutov: Pobočka Severozápad Uhříček Petr, Ing.,  474 623 720 uhricek@crr.cz.

 

2. Peníze z evropských strukturálních fondů budou rozdělovány v rámci pěti operačních programů. Žádný operační program bohužel nemá schválené a k používání dané operační manuály a příslušné příručky tak, aby projekty mohly být i technicky připraveny v souladu s požadavky řídících orgánů jednotlivých operačních programů.  Problém je i to, že do současné doby nejsou známy alokace finančních prostředků jednotlivých operačních programů na kraje.

Nejdál zatím došla příprava Společného regionálního operačního programu (SROP), který Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Výzvu k podávání projektů do tohoto operačního programu by mělo MMR vydat v průběhu května. V současné době se kraj soustředí především na posílení informovanosti žadatelů. Prostřednictvím seminářů proto metodicky připravuje potencionální předkladatele projektů z řad obcí. Obdobně pracuje Krajská hospodářská komora s budoucími předkladateli z oblasti podnikatelských subjektů.

Obecně se dá říci, že Ústecký kraj bude podporovat zejména ty projekty, které přispějí k vytváření nových pracovních míst a tím k trvalému snižování nezaměstnanosti, dále projekty, které zvýší vzdělanost v kraji a projekty, které přispějí ke změně image Ústeckého kraje, tedy ty, které podpoří rozvoj cestovního ruchu, zvláště pak tradičního odvětví cestovního ruchu v Ústeckém kraji, kterým je lázeňství. Peníze ze strukturálních fondů by měli pomoct řešit také neutěšený stav komunikací 2. a 3. třídy.

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 27.4.2004 / 27.4.2004 | Zveřejnit do: 27.5.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém