Orientační nabídka


 

Na kole i pěšky k sousedům i do podstávky

Obdivujete malebnost lidové architektury? Máte rádi přeshraniční krajinu Labských pískovců, Lužických a Žitavských hor? Díky společnému projektu Ústeckého kraje, Libereckého kraje a Rozvojové agentury dolnoslezské Horní Lužice se budete moci už v příštím roce vydat na kole či pěšky po nově vyznačených trasách a odhalovat kulturní i přírodní krásy zdejších hor zase jinak. Na mnoha křižovatkách bude muset padnout nelehké rozhodnutí, zda se vydat za krásnými výhledy nebo popojet pár kilometrů a navštívit zachovalý podstávkový dům.
Tisková zpráva ze dne 16. března 2022
a
 

 
 
Návštěvníky této části společného pohraničí bychom rádi upozornili na to, že charakter zdejší krajiny je přímo utvářen podstávkovými domy. I v rámci Evropy se jedná o jedinečný druh lidové architektury, který je v takové koncentraci dochovaný pouze v sasko-česko-polském pohraničí,“ řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák.

V rámci projektu s názvem Za společným dědictvím na kole i pěšky dojde k vytipování a proznačení tras pro pěší a cyklisty, které propojí nejen Ústecký a Liberecký kraj, ale především české a saské pohraničí. Dojde tak navíc k přeshraničnímu propojení nadregionálních pěších a cyklotras, jako jsou Labská cyklostezka, Cyklostezka Ploučnice nebo Saská středohorská trasa.

Projektem hodláme podpořit rozvoj cestovního ruchu v těchto okrajových částech obou zemí. Jeho součástí budou také setkávání místních turistických informačních center a destinačních agentur nebo odborné workshopy o lidové architektuře a cykloturistice pro zainteresované subjekty cestovního ruchu,“ uvedl vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje Pavel Hajšman.

Kromě propojení přeshraniční sítě stezek budou v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 nakoupeny sčítače návštěvnosti, dojde k postavení odpočívek, k vydání společné mapy, turistického průvodce, rozšíření webových stránek či natočení krátkých filmů propagujících společné projektové území. Všechna uvedená opatření budou úzce koordinována všemi třemi kooperačními partnery s cílem aktivně a konkrétně podpořit cestovní ruch ve společném pohraničí.

Pro Liberecký kraj je mimořádně důležité propojovat cyklotrasy se sousedními regiony tak, aby měli návštěvníci možnost podnikat i dlouhé výlety a trávit na trase třeba i týdenní dovolenou. To vyžaduje jak zajímavé cíle, tak také dobrou infrastrukturu. Právě k tomu přispívá tento projekt,“ řekla náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Nejen z pohledu Ústeckého kraje, který je vedoucím partnerem projektu, jsou uvedené aktivity součástí dlouhodobých snah o rozvoj cyklotras a cestovního ruchu ve společném pohraničí. Projekt tak např. navazuje na obdobná opatření, která byla již realizována v rámci projektu Cykloregion Krušné hory - propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří.

Věříme, že další aktivity, které vyplynou z projektových studií a analýz, budeme moci v budoucnu realizovat z dalších přeshraničních projektů, příp. z dalších zdrojů. Letos nás čeká také aktualizace Cyklogenerelu Ústeckého kraje. Systematicky tak pracujeme na zlepšování podmínek pro pěší i cykloturisty,“ uzavírá vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje Jiří Válka. 

Projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2014 – 2020.

a


Podstávkový dům v Jetřichovicích
Podstávkový dům v Jetřichovicích

Jetřichovické vyhlídky
Jetřichovické vyhlídky

Dlouhý důl Sněžná
Dlouhý důl Sněžná

 
Zodpovídá: Bc. Jan Nový
Vytvořeno / změněno: 16.3.2022 / 16.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém