Orientační nabídka


 

Na kraji proběhl seminář k národním dotačním programům pro rok 2017

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
web
Seminář pro žadatele o dotace z národních programů pro rok 2017 zaměřených na podporu venkova připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje (RSK ÚK). Počátkem týdne se v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje sešlo téměř devadesát zájemců z řad zástupců obcí, destinačních agentur, akčních skupin i pracovníků krajského úřadu.
Tisková zpráva ze dne 22. listopadu 2016
 

 
 

Pro nadcházející rok 2017 představili pracovníci MMR pět národních programů, v jejichž rámci mohou zájemci podávat žádosti o dotace. Miroslava Tichá seznámila přítomné s „Podporou rozvoje venkova“, Zuzana Šebestíková přednesla v rámci programu Podpory revitalizace území „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“, Hana Pejpalová poté program „Podpora bydlení“ a Filip Novosád  „Podporu územně plánovacích činností obcí“.

S novinkou v podobě „Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech“ seznámil přítomné účastníky semináře Jiří Voves. Jak dodal, nejedná se však o zcela neznámé informace, program vychází z dotačních titulů předcházejících let a o některé novinky je pouze doplněn.

Každý z vyhlášených programů má svá specifika, která naleznou žadatelé na webových adresách:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Dokumenty        http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace


a také na webu RSK ÚK http://rskuk.cz/aktuality . Zástupci MMR při prezentaci také poukázali na nejčastější chyby v žádostech o dotace. Vedle pozdního podání jsou to často chybějící podpisy, razítka či originální doklady.

web
Miroslava Tichá prezentovala program "Podpora rozvoje venkova"

web
Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR na semináři v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje

web
Na semináři se sešlo na devadesát zájemců

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Marie Logrová
Vytvořeno / změněno: 22.11.2016 / 22.11.2016 | Zveřejnit od-do: 22.11.2016-22.12.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém