Orientační nabídka


 

Na kraji proběhla osvěta systému sociálních adiktologických služeb

Na krajském úřadě se konal Adiktologický seminář, který připravila Iniciativa Pro dítě 21 ve spolupráci s Ústeckým krajem a poskytovateli sociálních služeb pro osoby závislé a závislostí ohrožené.
Tisková zpráva ze dne 5. února 2024
Adiktologický seminář
 

 
 
Jednalo se o návazný seminář na školení v loňském roce k tématu Teorie a praxe léčby lidí se závislostmi. Smyslem setkání byla osvěta systému sociálních adiktologických služeb, tj. představení všech druhů sociálních služeb poskytovaných v Ústeckém kraji. Dále byl představen certifikovaný program primární prevence a dalších primárně preventivních aktivit adiktologické organizace.  Prezentace měly cílit také na možnosti spolupráce a zkušenosti s rodiči nezletilých dětí a s nezletilými dětmi.   

Seminář byl určen primárně pro pracovníky soudů, sociálně-právní ochrany dětí, poskytovatele odborné pomoci, pracovníky škol a zájemce z řad Sociální kliniky UJEP. 

Iniciativa Pro dítě 21 je sdružením odborníků v oblasti ochrany dětí participujících na projednávání a rozhodování případů ohrožených dětí, kteří se ztotožňují s nutností systémových změn v této oblasti. Jejím smyslem je zkvalitnění péče poskytované ohroženým dětem a jejich rodinám. 

Úvodem pohovořil místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem o vizi spolupráce v rámci ochrany dětí rodičů užívajících návykové látky. Dále byli přítomní seznámeni s protidrogovou politikou Ústeckého kraje a s aktuálními aktivitami v oblasti prevence. Následně probíhaly prezentace jednotlivých poskytovatelů ke konkrétním typům služeb. Poskytovatelé sdíleli své zkušenosti k jednotlivým službám. V Ústeckém kraji poskytuje šest organizací 30 adiktologických sociálních služeb, konkrétně se jedná o devět kontaktních center, devět terénních programů, osm odborných sociálních poradenství (ambulantní léčby), tři služby následné péče (tzv. doléčování) a jednu terapeutickou komunitu.  

Pro přítomné byla připravena tištěná brožurka s obecnými informacemi o službách a s kontaktním seznamem adiktologických služeb poskytovaných v kraji.

Krajský úřad Ústeckého kraje hostil Adiktologický seminář
Krajský úřad Ústeckého kraje hostil Adiktologický seminář

 

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 5.2.2024 / 5.2.2024 | Zveřejnit od: 5.2.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém