Orientační nabídka


 

Na kraji se uskuteční veřejné projednání hodnocení vlivů Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

Strategie
Ústecký kraj je pořizovatelem nového koncepčního dokumentu Strategie rozvoje Ústeckého kraje (SRÚK) do roku 2027. Strategie rozvoje Ústeckého kraje je základním rozvojovým dokumentem pro území Ústeckého kraje vycházející ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Řídící skupinou strategie je Regionální stálá konference Ústeckého kraje a návrhová část byla připravována v pěti územních pracovních skupinách.
Tisková zpráva ze dne 2. ledna 2018
 

 
 

Jak uvedl Zdeněk Matouš, radní pro regionální rozvoj, velkým přínosem Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 je inovativní přístup zpracování, kdy dokument  vymezil v rámci kraje typologicky odlišné regiony a pro ně definuje specifické cíle pro řešení jejich největších problémů a potřeb.

Nedílnou součástí procesu posuzování je zároveň zapojení veřejnosti, která má mít možnost vznést své připomínky a návrhy. Veřejné projednání hodnocení vlivů Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 na životní prostředí se bude konat v úterý 9. ledna 2018 od 13 hodin v zasedací místnosti č. 208 budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Své písemné připomínky můžete zaslat příslušnému úřadu, tj. odboru životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje do 14. 1. 2018 na uvedenou adresu.

Návrh koncepce Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 je k nahlédnutí na webu Ústeckého kraje: http://www.kr-ustecky.cz/strategie-rozvoje-usteckeho-kraje-do-roku-2027/ds-100053/p1=204504

S dotazy je možné se obracet na pracovníky odboru regionálního rozvoje - Ing. Josefa Svobodu, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz, tel. 475657510 nebo na Ing. Jana Kadrabu, e-mail: Kadraba.j@kr-ustecky.cz, tel. 475657559.


 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 2.1.2018 / 2.1.2018 | Zveřejnit od: 2.1.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém