Orientační nabídka


 

Na kraji se uskutečnil workshop k teritoriálním paktům zaměstnanosti

dd
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti ve spolupráci s Paktem zaměstnanosti Ústeckého kraje a Ústeckým krajem zorganizoval v prostorách krajského úřadu workshop se zástupci regionů ČR k teritoriálním paktům zaměstnanosti, který se uskutečnil dne 11. 10. 2016 v Ústí nad Labem za účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a generální ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové.
 

 
 

Hlavní myšlenkou konceptu teritoriálních paktů zaměstnanosti, které existují ve všech krajích ČR, je komplexní a strategický přístup vedoucí k propojení politik a strategických aktivit v oblastech trhu práce, vzdělávání a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti regionů. Teritoriální pakty zaměstnanosti nejsou vůči systému úřadů práce a jejich krajských poboček ve vztahu konkurenčním, ale doplňujícím a rozšiřujícím jejich služby zejména v oblasti prevence nezaměstnanosti s vazbou na systém počátečního vzdělávání a prvního vstupu na trh práce a posilování konkurenceschopnosti s vazbou na celoživotní vzdělávání a přípravu kompetentních zaměstnanců pro ekonomický rozvoj krajů.

Cílem workshopu bylo podpořit budování efektivního partnerství a spolupráce všech důležitých aktérů na trhu práce, které zahrnuje změny kvality, kultury a vysokou přidanou hodnotu. Program akce byl proto zaměřen na témata týkající se zahrnutí teritoriálních paktů zaměstnanosti do zákona o zaměstnanosti, financování teritoriálních paktů zaměstnanosti, učící se sítě teritoriálních paktů zaměstnanosti a založení Asociace teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR. Dále na jednání zazněly informace o teritoriálních paktech zaměstnanosti v jednotlivých krajích včetně informací o předložených projektech do výzvy č. 55 z OP Zaměstnanost na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR a informace o přípravě výzvy z OP Zaměstnanost na Observatoře trhu práce (projekt KOMPAS).

Workshopu se kromě ministryně zúčastnili také další zástupci MPSV, Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, krajů, hospodářských komor, regionálních rozvojových agentur a dalších institucí z jednotlivých krajů ČR.

Zdroj: PZÚK, D. Prošková

aa
Generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková

 

aa
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a krajský radní Martin Klika

ss

tt


 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 11.10.2016 / 11.10.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém