Orientační nabídka


 

Na kraji se uskutečnilo online jednání s Evropskou komisí

Iva Dvořáková
Na Krajském úřadu Ústeckého kraje se ve středu 14. července konalo online jednání se zástupci Evropské komise, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Ústecký kraj zastupovala radní pro oblast strategie, přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková. Zástupcům Evropské komise byl poprvé představen Plán transformace Ústeckého kraje a strategické projekty doporučené Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje k financování z Operačního fondu Spravedlivá transformace.
Tisková zpráva ze dne 16. července 2021
 

 
 

Krajský manažer pro Regionální inovační strategii Zdeněk Hušek prezentoval zástupcům Bruselu vizi budoucího rozvoje regionu v návaznosti na přechod na bezemisní ekonomiku. Ústecký kraj klade důraz nejen na podporu malého středního podnikání, nová energetická řešení a revitalizaci území zasaženého těžbou, ale také na rozvoj lidského potenciálu a systematickou podporu vzdělávání. Radní Iva Dvořáková v této souvislosti upozornila na provazbu jednotlivých strategických projektů. Jako příklad uvedla spolupráci Ústeckého kraje s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a s dalšími aktéry v území, především v oblasti výzkumu a vývoje v souvislosti se zaměřením regionu na rozvoj vodíkových technologií.

Jako příklad komplexního strategického projektu představil zástupce Regionální rozvojové agentury Miroslav Cingl záměr Ústeckého kraje vybudovat v krajském městě Transformační centrum. V původní panelákové zástavbě vznikne po přestavbě moderní inteligentní budova, která bude sloužit jako ukázkový objekt a nový standard pro veřejnou a komerční výstavbu. Transformační centrum bude mimo jiné poskytovat odborné inovační služby, služby energetického managementu, bude poskytovat prostory pro nové firmy, či zajišťovat poradenství v oblasti krajinného plánování.

Podle zástupců Evropské komise bude nutné klást velký důraz na další přípravu projektů k realizaci nejen pro financování z Fondu pro spravedlivou transformaci, ale také prostřednictvím chystaných finančních nástrojů pro zvýhodněné financování velkých investičních záměrů.

Plán pro spravedlivou územní transformaci, zpracovaný ve spolupráci se všemi třemi uhelnými regiony, projedná vláda České republiky v září 2021.

01
Za Ústecký kraje se jednání zúčastnila radní Iva Dvořáková s gescí pro oblast strategie, přípravy a realizace projektů (v černém). Přítomen byl také zástupce Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje Miroslav Cingl (vpravo)

FST

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 16.7.2021 / 16.7.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém