Orientační nabídka


 

Na krajském úřadě proběhlo pod vedením hejtmana 6. jednání pracovní skupiny k VRT v Ústeckém kraji

Zastupitelstvu Ústeckého kraje bude předložena alternativní trasa vysokorychlostní tratě. Na krajském úřadě to potvrdilo 6. jednání pracovní skupiny ve věci vedení Vysokorychlostní trati (VRT) na území Ústeckého kraje, kterou vede hejtman Jan Schiller.
Tisková zpráva ze dne 11. srpna 2022
j
 

 
 
V únoru letošního roku rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje o pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZÚR ÚK), jejímž předmětem je vymezení koridoru pro vedení VRT. O pořízení aktualizace bylo rozhodnuto na základě návrhu Správy železnic, přičemž obsahem návrhu byly tři varianty vedení trasy VRT a požadavek na vypuštění původního koridoru územní rezervy ze ZÚR ÚK.

Ústeckému kraji byla následně poskytnuta  alternativní trasa VRT Roudnice nad Labem – Ústí nad Labem,  tzv. Varianta H.  Tuto variantu nezpracovala a nepředložila Správa železnic a ani jako navrhovatel aktualizace ZÚR ÚK neuvažuje o rozšíření svého návrhu o další variantu a to zejména s odkazem na studii proveditelnosti.  Nicméně zaznívají názory, že s Variantou H by měl  Ústecký kraj pracovat z vlastní iniciativy jako s další návrhovou variantou a to paralelně se třemi variantami předloženými Správou železnic.

Z uvedeného důvodu bylo svoláno 6. jednání pracovní skupiny VRT, na které byli mimo členů pracovní skupiny přizváni také zástupci obcí dotčených Variantou H a rovněž zpracovatel této alternativní varianty. Na jednání bylo představeno trasování Varianty H, konstatována její pozitiva i negativa. K předložené variantě se vyjádřil zástupce Ministerstva dopravy a Správy železnic a byl poskytnut i prostor pro vyjádření zúčastněných osob. Mimo jiné byl diskutován vliv na území  s ohledem na konkrétní místní podmínky a rovněž objasněny možné postupy dle stavebního zákona. Na základě nesouhlasu zástupce města Litoměřice s vedením nové trati na „horní“ nádraží byla zpracovatelem přislíbena změna trasování spočívající v napojení pouze „dolního“ nádraží v Litoměřicích. Jednání ukončil hejtman Jan Schiller s tím, že variantní trasa VRT, tj. Varianta H, bude předložena Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Jednání pracovní skupiny k VRT
6. jednání pracovní skupiny k VRT proběhlo na krajském úřadě

Jednání pracovní skupiny k VRT

Pracovní skupinu k VRT vede hejtman Jan Schiller
Pracovní skupinu k VRT vede hejtman Jan Schiller

 
Zodpovídá: Bc. Jan Nový
Vytvořeno / změněno: 11.8.2022 / 11.8.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém