Orientační nabídka


 

Na odboru sociálních věcí proběhlo akreditované vzdělávání k drogové problematice

Na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje proběhlo on-line formou akreditované vzdělávání na téma drogové problematiky. Vzdělávání bylo realizováno společností Podané ruce, která se zabývá prevencí závislostí.
Tisková zpráva ze dne 18. listopadu 2021
seminář k drogové problematice
 

 
 
První vzdělávací seminář „Základy problematiky závislostního chování“ přispěl k tomu, aby účastníci získali základní orientaci a přehled v problematice návykových látek. Program seznámil účastníky se závislostmi, jejich příčinami, přinesl přehled nejužívanějších drog, zaměřil se na vzorce užívání, diagnostická kritéria a odvykací stavy.

Druhý seminář „Úvod do problematiky práce s rodiči v kontextu závislého chování“ seznámil zúčastněné s typologií rodin uživatelů návykových látek a pomohl se základní orientací v problematice rodin závislých osob. Zúčastnění si i přes on-line formu semináře vyzkoušeli role terapeuta, závislé klientky a pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Vzdělávání bylo realizováno v rámci projektu Ústeckého kraje „Podpora prevence kriminality v kraji – 2021“, který je podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu prevence kriminality na místní úrovni.

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 18.11.2021 / 18.11.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém