Orientační nabídka


 

Na Prostředním vrchu v Kadani byla slavnostně otevřena nová observatoř, sloužit bude žákům i široké veřejnosti

Po několika letech plánování a příprav se podařilo v Kadani začátkem února otevřít Astronomicko přírodovědnou observatoř. Den otevřených dveří, který korespondoval s otevřením observatoře pro veřejnost, přilákal přes 200 zájemců, včetně hejtmana ústeckého kraje Jana Schillera a krajské radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jindry Zalabákové.
Tisková zpráva ze dne 16. února 2022
hzdah
 

 
 
Kadaň je spjatá s astronomickými pozorováními již od středověku. Na tuto tradici navázal v naší novodobé historii svými aktivitami Jan Losenický, který pro rozšíření nabídky služeb kulturních akcí oslovil astronoma Pavla Pintra z nedalekého Žatce, jenž následně uspořádal veřejné pozorování v zahradách kadaňského Františkánského kláštera. Pozorování vyvolalo natolik pozitivní reakce a zájem veřejnosti, že ho můžeme směle považovat za počátek novodobé astronomické Kadaně. V dalších letech probíhala již pozorování se studenty z astronomického kroužku při Gymnáziu v Kadani. Studenti spolu s Pavlem Pintrem dokonce objevili i své první hvězdy a astronomická pozorování se stávala mezi obyvateli města Kadaně a okolí stále populárnější – o čemž svědčí i fakt, že je za poslední roky navštívily stovky lidí. 

Na podzim roku 2015 se sešla skupina nadšenců se zájmem o astronomii nad plánem Pavla Pintra týkajícího se vybudování planetária a hvězdárny v Kadani. První návrh velkolepého projektu byl následně při diskuzi změněn na menší multifunkční observatoř, která by lépe odpovídala velikosti města i jeho potřebám. Zároveň tak došlo i ke snížení odhadu finanční náročnosti celého projektu. Následoval nelehký úkol nalézt vhodné místo pro umístění observatoře – dobře dostupné a světelně neznečištěné okolními vlivy. Nejvhodnější lokací pro umístění nové observatoře se stal nakonec Prostřední vrch.

Důležitým mezníkem byl rok 2017, kdy přišla na řadu otázka financování celého projektu. Tým musel najít zdroje financování, nejlépe z evropských projektů či od případných sponzorů. A protože bylo do projektu od jeho začátku zapojeno Gymnázium v Kadani, tak se začaly hledat možnosti skrze zřizovatele gymnázia, kterým je Ústecký kraj. S finančními prostředky města Kadaně, Ústeckého kraje, evropských fondů a soukromých investorů se nakonec podařilo celý projekt dokončit a observatoř byla počátkem února předána Gymnáziu v Kadani k využívání v souladu s cíli projektu a záměry města Kadaně.

Observatoř slouží technickému klubu v Kadani, který má za cíl rozvíjet u dětí zájem o techniku, robotiku a zvyšovat jejich gramotnost v technických vědách. Hlavním partnerem klubu a garantem v oblasti polytechniky je DDM Šuplík, dalšími partnery jsou všechny školy v Kadani a jedna škola ve Vilémově. 
_______________________________________________________________________________________
Investorem celé stavby bylo město Kadaň, finanční prostředky na vybavení byly získány z projektu Ústeckého kraje “Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK” (ÚK IKAP A2 – CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377), který je spolufinancován Evropskou unií a realizován Gymnáziem v Kadani. 

Dílčí finanční prostředky nebo pomoc poskytly: Sev.en Energy (financování architektonické studie), PULS Chomutov (vybavení nábytkem), COMGUARD, a. s., (bezpečnostní řešení pro IT), Mikhail Kiselev (uskladnění kopulí) 

Realizační tým: Pavel Pintr, Libor Šindelář, Jan Losenický a Adriana Šindelářová

Výzdoba observatoře: astrofotograf Libor Richterstudenti Gymnázia v Kadani

lkl


a
Pohled na pozorovací kopuli nové Astronomicko přírodovědné observatoře v Kadani

dgsg
Mezi prvními pozorovateli z Prostředního vrchu byli také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková

fsdf

Otevření observatoře přilákalo mnoho zájemců z řad veřejnosti

gg
Otevření observatoře doprovázelo také představení nové publikace s názvem Věda tě nedá (vpravo hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller)

 
Zodpovídá: Bc. Jan Nový
Vytvořeno / změněno: 16.2.2022 / 16.2.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies