Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Nábřeží v Krásném Březně bude jednou krásné

 
001
Ústecký kraj podporuje projekty zaměřené na revitalizaci území, která již ztratila původní náplň využití. Jedním z nich je Circular Flow Land Use Management (CircUse) – Management oběžného využívání území. Tento mezinárodní projekt je zaměřený na zlepšení využívání území a minimalizaci jeho nekoordinovaného využívání.
Tisková zpráva z 24. listopadu 2011
 

 
 

V mnoha evropských zemích a regionech má masivní rozvoj okrajových území měst (tzv. urban sprawl), změny v ekonomice a účinky demografických změn vliv na nevhodné modely pro využívání území. Konceptem projektu je cyklické využívání území, které bude společně s dalšími nástroji a pilotními projekty demonstrovat, jak může být využívání území optimalizováno a jeho spotřeba snižována.

 

„Představme si základní myšlenku projektu jako například všem dobře známou recyklaci PET lahví. Láhev se vyrobí, použije, odevzdá k opětovnému zpracování a pak slouží jako nová láhev nebo řekněme hřejivá zimní bunda. Stejně je to i s půdou. Na zelené louce se postaví továrna či dům, a když přestane sloužit svému účelu, tak je potřeba tu půdu zrecyklovat a dát jí nové využití, aby nebylo potřeba zabrat další, ještě nedotčený kus zemědělské půdy nebo třeba lesa. U obalů už recyklovat umíme dobře, u půdy, která je velmi vzácným statkem, takovýto proces díky projektu tvoříme,“ říká radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Radek Vonka.

 

Ústecký kraj prostřednictvím Odboru regionálního rozvoje KÚÚK připravuje společně s přidruženým partnerem městem Ústím nad Labem pilotní studii v území Krásného Března. Cílem je zhodnotit rozvojový potenciál tzv. poloostrova, tedy přístavního výběžku, a snažit se najít vhodný scénář pro jeho další využití, aby mohl v budoucnu opět sloužit široké veřejnosti.

 

„Záleží mi na tom, jak kraj jeho obyvatelé vnímají. Krásné Březno v Ústí nad Labem je lokalita postižená mnoha problémy. Tvoříme studii pro 17hektarovou část této lokality a budou následovat zcela konkrétní kroky k tomu, abychom zvolený scénář uvedli do života a území tak přiblížili nejen Ústečanům. Tento pilotní projekt by mohl ukázat cestu i dalším podobně postiženým oblastem,“ dodává radní Vonka.

 

Informace k revitalizaci městské čtvrti Krásné Březno lze nalézt na www.krasnebrezno.cz, správcem je Magistrát města Ústí nad Labem, odbor strategického rozvoje. Projekt byl zahájen v roce 2010 a je podpořen z programu CENTRAL EUROPE z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Kontakt na koordinátora projektu: Mgr. Sven Czastka, 475 657 850, czastka.s@kr-ustecky.cz , www.circuse.eu

 

Připravila: Bc. Ellen Herzogová, Oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ ÚK

 

01
Příští komunitní centrum nebo třeba kavárna a dětská herna?

02
Vystřídá koleje nábřežní promenáda s cyklostezkou a lavičkami k odpočinku?

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 24.11.2011 / 24.11.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém