Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Nadační fond Krajské zdravotní připravil pro studenty zdravotnických oborů mimořádný stipendijní program pro akademický/školní rok 2020-2021

 
KZ, a. s.
Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. (NF KZ), již řadu let podporuje formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem nejen studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou dle stipendijních podmínek pracovní poměr s Krajskou zdravotní, a. s.
Tisková zpráva ze dne 3. února 2021
 

 
 

Pro akademický/školní rok 2020-2021 NF KZ připravil mimořádný stipendijní program, který byl po schválení správní radou NF KZ vyhlášen předsedou správní rady NF KZ.

Mimořádný stipendijní program je určený pro podporu studentů 2. a 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra a studentů 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař.

Výše a podmínky stipendií

1. všeobecná sestra – stipendium 150 000 Kč

  • student 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra
  • závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a. s., na dobu minimálně 2 let

2. lékař – stipendium 225 000 Kč

  • student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař
  • závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a. s., na dobu minimálně 3 let, práce na některém z následujících pracovišť: urologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Most), otorinolaryngologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín a Nemocnice Most), neurologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice a Nemocnice Most), radiodiagnostické oddělení (Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice a Nemocnice Most), chirurgické oddělení (Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice a Nemocnice Most), sportovní medicína (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem), psychiatrické oddělení (Nemocnice Most).

3. lékař – stipendium 250 000 Kč

  • student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař
  • závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a. s., na dobu minimálně 3 let, práce na interním oddělení jednoho ze zdravotnických zařízení Krajské zdravotní, a. s. (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice, Nemocnice Litoměřice a Nemocnice Most)

4. všeobecná sestra – stipendium 100 000 Kč

  • student 2. ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra
  • závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a. s., na dobu minimálně 2 let

5. lékař – stipendium 100 000 Kč

  • student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař
  • závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a. s., na dobu minimálně 2 let, práce na jednom z následujících zdravotnických pracovišť: Nemocnice Děčín (rehabilitační oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, dětské a dorostové oddělení), Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (klinika úrazové chirurgie, kardiologická klinika, nefrologicko-dialyzační oddělení, psychiatrické oddělení, onkologické oddělení, plicní oddělení, patologické oddělení), Nemocnice Teplice (ortopedické oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení), Nemocnice Most (plicní oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, dětské a dorostové oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení), Nemocnice Chomutov (ortopedické oddělení, onkologické oddělení, oddělení nukleární medicíny, hematologicko-transfuzní oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, dětské a dorostové oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení)

Rozsah poskytovaných stipendií je pro jednotlivé obory omezen.

Žádosti lze podávat v době od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021.

Další podmínky programu zájemci naleznou na: nf.kzcr.eu.

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 3.2.2021 / 3.2.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém