Orientační nabídka


 

Náměstek hejtmana Jiří Kulhánek navštívil krajské příspěvkové organizace na Mostecku

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblasti sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit Jiří Kulhánek navštívil v regionu Mostecka krajské příspěvkové organizace v oblasti sociální – Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o., a Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.
Tisková zpráva ze dne 9. května 2022
a
 

 
 
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o., se v roce 2014  zapojili do transformace sociálních služeb. Na základě toho byl vypracován transformační plán, podle kterého bylo postupováno a byly plněny jednotlivé cíle – v návaznosti na již zrealizovanou první etapu transformace z let 2014 – 2016 pokračovalo zařízení  ve snižování kapacity služby ústavního typu a poskytlo klientům s mentálním postižením či s kombinovanými vadami možnost využití služeb s komunitními prvky v přirozeném prostředí majoritní společnosti. Nově vzniklé komunitní služby mají  podobu domácností s nízkým počtem obyvatel v lokalitách, které klientům nabízí  dostatek možností k využívání veřejných a návazných služeb.  V případě služeb pro seniory probíhá rekonstrukce prostor spojených s humanizací, která povede ke zkvalitňování poskytovaných služeb pro seniory. Díky rekonstrukci vznikla dvě lůžka potřebná pro probíhající reformu psychiatrické péče a dále oddělení domova se zvláštním režimem.

Domov sociálních služeb Meziboří, p. o., (jehož součástí je i Domov pro seniory) poskytuje primárně služby pro seniory – domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Další poskytovanou službou je také péče o osoby se zdravotním postižením. Ta je však poskytována jen stávajícím klientům, neboť dochází k jejímu postupnému ukončování. Organizace obdržela v loňském roce finanční prostředky na vybudování plošiny pro klienty a sanaci vlhkosti. Účelem návštěvy náměstka Jiřího Kulhánka byla právě prohlídka těchto dokončených akcí. Pro letošní rok obdržela organizace prostředky na vybudování nástavby spojovacího krčku objektu,  který by propojil  oba stávající  trakty objektu. Plánovanou nástavbou dojde k dispozičnímu propojení obou objektů v úrovních dalších nadzemních podlaží a nově vzniklá plocha bude využita pro pobytové aktivity či jako skladovací prostory. Organizace dále řeší problém s nedostatkem parkovacích míst, proto je v řešení také možný odkup pozemku města za účelem vybudování parkoviště.

Domovy sociálních služeb Litvínov – pohled na domov pro seniory ze zahrady
Domovy sociálních služeb Litvínov – pohled na domov pro seniory ze zahrady

Náměstek hejtmana Jiří Kulhánek společně s ředitelem DSS Litvínov Vladimírem Vopelkou zkoušejí provoz nové plošiny
Náměstek hejtmana Jiří Kulhánek zkouší společně s ředitelem DSS Litvínov Vladimírem Vopelkou provoz nové plošiny 

Náměstek hejtmana Jiří Kulhánek zkouší společně s ředitelkou DSS Meziboří Marcelou Kačalovou novou plošinu
Jiří Kulhánek zkouší společně s ředitelkou Marcelou Kačalovou novou plošinu

Náměstek hejtmana Jiří Kulhánek obhlíží s ředitelkou DSS Meziboří Marcelou Kačalovou pozemek pro možné budoucí parkoviště
Pozemek pro možné budoucí parkoviště


 
Zodpovídá: Bc. Jan Nový
Vytvořeno / změněno: 9.5.2022 / 9.5.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies