Orientační nabídka


 

NÁVRH Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023 – 2033 K VEŘEJNÝM PŘIPOMÍNKÁM

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
ULK2030
Připomínky k nové koncepci zdravotnictví Ústeckého kraje lze uplatnit do 31. 7. 2023. Poté bude materiál předložen k projednání v Radě Ústeckého kraje a ke schválení v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11. 9. 2023.
 

 
 

Rada Ústeckého kraje schválila dne 14. prosince 2022 usnesením č. 037/60R/2022 Teze tvorby Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023 – 2033.

 

Pracovní skupina pro přípravu koncepce zdravotnictví kraje ustavená v návaznosti na schválené teze, se sešla celkem šestkrát a to na jednání ve dnech 31. 1. 2023, 14. 2. 2023, 14. 3. 2023, 11. 4. 2023, 9. 5. 2023 a 13. 6. 2023. Na svém posledním jednání dne 13. 6. 2023 projednala text návrhu nové koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje.

 

Nově připravená koncepce Ústeckého vychází kromě Strategického rámce Zdraví 2030 z vyhodnocení předchozí krajské strategie pro roky 2015-2022, analytických podkladů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ZDRAVÍ 2030 – analytická studie: Ústecký kraj) z roku 2022 a z „tezí“ tvorby nové strategie, které definovala Rada Ústeckého kraje.

 

V souladu s realizačním plánem přípravy nové koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje, je návrh textu koncepce uveřejněn k veřejným připomínkám ne webu kraje (20. 6. 2023).

 

Připomínky k materiálu budou přijímány do 31. 7. 2023, cca do 10. 8. 2023 proběhne interní vypořádání připomínek (vypořádání bude konzultováno i se členy pracovní supiny). Rada Ústeckého kraje výsledný návrh projedná 23. 8. 2023 a předloží ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání dne 11. 9. 2023.

 

 

PŘIPOMÍNKY zasílejte pouze e-mailem na adresu zdravi2030@kr-ustecky.cz v termínu do 31. 7. 2023 pouze v přiloženém připomínkovacím formuláři. Po termínu zaslané připomínky nemusí být vypořádány.

 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 20.6.2023 / 20.6.2023 | Zveřejnit do: 1.8.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém