Orientační nabídka


 

Návrh Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011

 

 
 

STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

NA OBDOBÍ  2009 – 2011

 

 

Vláda ČR dne 15. 10. 2007 usnesením č. 1150 schválila Strategii prevence kriminality ČR na období 2008 – 2011 (dále jen Strategie PK). Systém prevence kriminality je v ní nově rozčleněn na tři úrovně: republikovou,krajskoua městskou. Strategie zároveň přesouvá větší kompetence v oblasti prevence kriminality na kraje.

Úkolem krajské úrovně prevence kriminality je přenesení preventivní politiky státu na úroveň kraje. Nástrojem jsou krajské programy prevence kriminality(dále jen krajské programy), které budou zaměřeny na koncepční řešení bezpečnostní situace a problémů spojených s trestnou činností a přestupky. Kraj bude plánovat preventivní aktivity na svém území a v obcích do 25 tisíc obyvatel. Města nad 25 tis. obyvatel budou zařazena do tzv. městské úrovně prevence kriminality, kterou zabezpečuje Ministerstvo vnitra ČR (dále jen MV) ve spolupráci s kraji. Tato města budou zařazena do městské úrovně na základě jejich rozhodnutí. Pokud města nevstoupí do úrovně městské, budou pak zařazena do krajské úrovně.

Na aktivity prevence kriminality obdrží kraj finanční dotaci se státního rozpočtu. Tyto finanční prostředky bude kraj rozdělovat formou dotací v samostatné působnosti.

Aby kraj mohl finanční prostředky na program prevence kriminality čerpat, je třeba, aby splnil podmínky nastavené Strategií PK. Mezi hlavní podmínky patří vypracovat strategii prevence kriminality na období 2009 – 2011 a vytvořit podmínky pro organizaci, přípravu, realizaci a finanční zabezpečení krajského programu.

Podkladovým materiálem pro tvorbu tohoto strategického dokumentu a preventivních programů je Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje.

Pro zpracování Bezpečnostní analýzy Ústeckého kraje a Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje na období 2009 – 2011 (dále jen Strategie kraje) byla vytvořena pracovní skupina pro prevenci kriminality složená ze zástupců institucí veřejné správy působící v oblasti sociální prevence
a prevence kriminality. Členové pracovní skupiny mají bohaté zkušenosti s koncepční činností v daných oblastech.

V příloze je předložen Návrh Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 – 2011 k připomínkování. Součástí přílohy je formulář a komentář k připomínkování. Zveřejněna bude také Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje po jejím úplném zpracování.

 

 

Na případné dotazy Vám odpoví manažer prevence kriminality Ústeckého kraje:

 

Ing. Karel Giampaoli,

tel.: 47 5657 477,

e-mail: giampaoli.k@kr-ustecky.cz.

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Karel Giampaoli
Vytvořeno / změněno: 10.4.2008 / 10.4.2008 | Zveřejnit od: 10.4.2008
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies