Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Sociální péče

 

Návrh Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Dokument je vyvěšen k vnějšímu připomínkovému řízení. Dukument je zpracován na základě plnění podmínek nastavených Strategií prevence kriminality na území ČR na období 2012 - 15
 

 
 

Vláda ČR dne 14.12. 2011 usnesením č. 925 schválila Strategii prevence kriminality v České republice na období 2012 – 2015 (dále jen Strategie PK ČR). Systém prevence kriminality je v ní opět rozčleněn na tři úrovně: republikovou, krajskou a nově na lokální (místní). Strategie zároveň přesouvá větší kompetence v oblasti prevence kriminality na kraje.

Kraje budou pokračovat v koordinaci preventivních aktivit na svém území. Zároveň bude kladen důraz na komplexní přístup při řešení bezpečnostní situace a problémů spojených s trestnou činností a přestupky. Kraj bude plánovat preventivní aktivity na svém území a zároveň bude pomáhat při plánování a realizaci preventivních opatření v obcích všech správních úrovní v kraji. Na realizaci aktivit prevence kriminality obdrží kraj a obce finanční dotaci ze státního rozpočtu.

Aby kraj a obce mohly finanční prostředky na programy prevence kriminality čerpat, je třeba, aby splnily podmínky nastavené Strategií PK ČR. Mezi hlavní podmínky kraje patří vypracovat strategii prevence kriminality na období 2012 – 2016 a vytvořit podmínky pro organizaci systému krajské úrovně prevence kriminality.

Strategie prevence kriminality kraje je základním dokumentem rozvoje prevence kriminality na území kraje. Vychází přitom z priorit nové Strategie PK ČR, platné legislativy, ale i ze zkušeností odborníků z řad veřejných institucí, poskytovatelů sociálních služeb a jiných subjektů, které působí v oblasti sociální prevence a prevence kriminality. Podkladovým materiálem pro tvorbu tohoto strategického dokumentu a preventivních programů je každoročně aktualizovaná Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje.

V příloze je předložen Návrh Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 k připomínkování. Součástí přílohy je formulář a komentář k připomínkování.

 

 

Na případné dotazy Vám odpoví manažer prevence kriminality Ústeckého kraje:

Ing. Karel Giampaoli,

tel.: 47 5657 477,

e-mail: giampaoli.k@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jan Mlejnecký
Vytvořeno / změněno: 4.1.2012 / 4.1.2012 | Zveřejnit od-do: 4.1.2012-31.12.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém