Orientační nabídka


 

Navrhněte Pracovníka roku 2018 v sociálních službách v Ústeckém kraji

 

 
 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

Vyhlašuje:

 

 

Výzvu

 

k předkládání návrhů do 2. ročníku ankety

„Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji“ pro rok 2018

k ocenění za činnost a významný přínos v oblasti poskytování sociálních služeb.

 

Vyzýváme tímto poskytovatele a uživatele sociálních služeb, veřejnost, představitele samospráv a další instituce a organizace na území Ústeckého kraje, aby Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje zasílali návrhy kandidátů na ocenění „Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji“. Ocenění je určeno pracovníkům v oblasti sociálních služeb na území Ústeckého kraje za mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost, za kterou zasluhují veřejnou poctu a poděkování. Ocenění se neuděluje in memoriam.

 

Podaný návrh musí obsahovat:

 

  • jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, datum narození, přesnou adresu bydliště včetně PSČ, telefonický kontakt, emailový kontakt;
  • profesní životopis navrhovaného kandidáta, který musí v době podání návrhu působit v sociálních službách minimálně 1 rok
  • podrobné zdůvodnění podávaného návrhu ze strany navrhovatele (viz upozornění dále);
  • název a adresu poskytovatele sociálních služeb, u kterého kandidát působí
  • přesné označení (jméno, příjmení, přesnou adresu bydliště včetně PSČ, telefonický kontakt) a podpis navrhovatele, popř. navrhovatelů, včetně emailového kontaktu;
  • souhlas navrhovaného kandidáta s nominací a s tím, že v případě vyhodnocení bude zveřejněno jeho jméno, případně některé údaje související s jeho profesní kariérou a důvody uznání vč. fotodokumentace.

 

 

Zdůvodnění návrhu je stěžejní součástí návrhu, musí být dostatečně vypovídající. Žádáme o uvedení konkrétních údajů v poskytování sociálních služeb, případně doložení podkladů a dokladů o činnosti navrženého kandidáta. Veškeré zaslané dokumenty zůstávají uloženy na Krajském úřadě Ústeckého kraje a nebudou vráceny.

Odůvodnění vycházející z věcných argumentů je hlavním kritériem při výběru kandidáta.

 

 

 

Adresa pro zasílání návrhů:                        Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor sociálních věcí, Velká Hradební  3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.

                                                          

Obálka musí být viditelně označena:

„Pracovník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji – neotvírat“

 

 

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Ing. Petra Lafková, tel. 475 657 470 e-mail: lafkova.p@kr-ustecky.cz

 

 

 

Návrh lze podat poštou (rozhoduje datum na podacím razítku pošty), datovou schránkou, prostřednictvím e-podatelny, nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, nejpozději do 29. 6. 2018.

 

Podané návrhy na ocenění vyhodnotí komise složená ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb, zástupců Ústeckého kraje, krajského úřadu a odborné veřejnosti.

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Voleníková
Vytvořeno / změněno: 31.1.2018 / 31.1.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies