Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 

Návštěva benchmarkingové lokality Nice, Francie

 
 

 
 

V rámci projektu TAB jsme 20.září 2013 navštívili další benchmarkingovou lokalitu tzv. „příklad dobré praxe“. Tentokrát mimo území Střední Evropy – v Nice, Francie. Návštěva byla rozdělena do dvou etap, dopoledne proběhla návštěva Observatoire Océanologique de Villefranche -sur-Mer a odpoledne jsme navštívili Obecní úřad v Alpes Maritimes, Nice.


Observatoire Océanologique , Villefranche-sur- Mer

Tři hlavní úkoly Observatoře Villefranche- sur- Mer:


• Vzdělání : pedagogický tým fakulty UPMC dohlíží na řadu předmětů v rámci magisterského studia v oborech oceánografie a geologie pro francouzské a zahraniční studenty;


• Výzkum: observatoř se skládá ze dvou laboratoří uznanými CNRS a jejichž obory jsou buněčná biologie (Laboratoř rozvojové biologie UMR 7009) a pelagické oceánografie , biologické, biochemické, fyzikální a chemické (Laboratoř oceánografie Villefranche -sur-Mer UMR 7093) ;


• pozorování : observatoř provádí pravidelné a systematické měření ve prospěch vědecké obce v přímořském prostředí (plocha zálivu Villefranche -sur-Mer ) a v pobřežních vodách (plocha DYFAMED 28 mil od Cap Ferrat), kde se podílejí na vývoji nových technik pozorování (kluzáky a plováky) a vývoji nových programů.

Během návštěvy observatoře proběhlo pět přednášek s následujícími tématy :
1. Výzkumný program Algocarburants
2. Výzkumný program o znečišťování ovzduší v souvislosti s paroloděmi (uhelný pohon)
3. Výzkumný program EOL (Environment Observable Coats) pomocí platformy (bóje)
4. Projekt eFOCE (European Free Carbon Dioxide Enrichment Experiment)

5. Nezávislé oceánografické pozorování


Obecní úřad v Alpes Maritimes, Nice

Na obecním úřadě jsme se seznámili s projekty místních agentur pro životní prostředí (AirPACA, ACRI ) a s akčním plánem místního úřadu.


AirPACA - Benjamin Rocher : Kvalita ovzduší v regionu
Tato prezentace poskytla kompletní přehled o činnostech prováděných AirPACA střediska pro sledování kvality ovzduší na území kraje PACA ( Provence-Alpes - Cote Azur). První část byla věnována monitorovacímu systému kvality ovzduší. Následně byly prezentovány nástroje a opatření, které mají být provedeny s cílem snížit dopad znečištění ovzduší v regionu. V této souvislosti byla prezentace zaměřena na konkrétní scénáře - snížení rychlosti dopravy, nové autobusové linky atd. Více na www.airpaca.org.

ACRI - Pierre Sicarda : Znečištění ovzduší a teploty, vývoj za posledních deset let


Prezentace ukázala aktuální stav ovzduší v oblasti Alpes Maritimes. Vzhledem k blízkosti velkých znečišťujících zdrojů jako jsou městské aglomerace v Marseille, Miláně a prostorem podél řeky Pád v Itálii trpí velkým znečištěním ovzduší. Z tohoto důvodu je kvalita ovzduší velmi špatná, a to zejména v letním období, což způsobuje závažné hygienické problémy.
Lokalita nabízí významné environmentální dědictví (Alpy, Riviera, jeden z největších přírodních parků ve Francii  Mercantour). Ovzduší je nejvíce ovlivněno provozem na pozemních komunikacích, dominujícím zdrojem v městských zónách. Povrchový ozón O3 je nejvíce znepokojující znečišťující příměsí v atmosféře. Důsledkem silných oxidačních vlastností s těžkými fytotoxickými účinky ovlivňuje zejména ekosystémy a lesy.

Obecní úřad Alpes Maritimes - Laurence Dalstein : Country Climate - akční plán na snížení emisí skleníkových plynů na celém území Alpes-Maritimes  včetně velkých měst. Akční plán je realizován správou Maritimes Alpes pro snižování emisí skleníkových plynů.

Prezentace se skládala z těchto bodů:
• Subjekty zapojené do obecného plánu
• Specifické tematické plány (výstavba, doprava, energetika, ekonomický rozvoj, přizpůsobení se změně klimatu)
• Příklady konkrétních akcí prováděných v rámci každého tematického plánu

Po prezentacích francouzských kolegů představil Eugeniusz Jędrysik ( GIG, Polsko - vedoucí partner projektu TAB) projekt TAB, zejména pak hlavní dosažené výsledky a očekávané konečné výstupy.


V závěrečné diskusi byla zdůrazněna dobrá výměna zkušeností a možnost dalšího propojení a spolupráce v záležitostech společného zájmu.

 

 
Zodpovídá: Ing. Anna Lehká
Vytvořeno / změněno: 14.10.2013 / 14.10.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém