Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Navýšení cen stravného ve školních jídelnách

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro Andreu Angermannovou, Mladá fronta Dnes (Andrea.Angermannova@mfdnes.cz)
 

 
 

 

 

Odpověď pro Andreu Angermannovou, Mladá fronta Dnes (Andrea.Angermannova@mfdnes.cz) ze dne 1.11.2007

 

Dotaz (v původním znění):

 hezký den,

mohl byste mi prosím odpovědět na dotazy ke zdražování potravin?

 1. Bude kraj, jako zřizovatel středních škol, nemocnic, domovů důchodců a dětských domovů, nějak řešit otázku zdražování potravin?

2. Pomůže provozovatelům kraj, jak a od kdy, nebo si všichni budou muset poradit sami a víc šetřit?

3. Kolik předpokládáte, že budete muset navíc uvolnit peněz z rozpočtu a do kdy?

4. Zvažujete, že budete muset přikročit ke zdražení obědů? O kolik a od kdy?

5. Už se na vás ředitelé těchto institucí začali obracet s tím, že jim rozpočty na stravování nestačí a kteří? 

 

děkuji

angermann, MF DNES

 

Odpověď

K otázce 1-3:

 

Návrh rozpočtu na rok 2008 bude v samosprávě Ústeckého kraje  teprve projednáván, nelze tedy předjímat, jestli ÚK vezme zdražování potravin v úvahu. Pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje předpokládají,  že školy a školská zařízení budou muset pracovat s rozpočtem, který jim bude stanoven.

 

K otázce 4-5:

V posledním říjnovém týdnu se konaly v bývalých jednotlivých okresech Ústeckého kraje porady pro vedoucí školních jídelen. V rámci diskuse se o plánovaném zdražení potravin hovořilo.Je pravděpodobné, že některé školní jídelny zřejmě budou muset k navýšení ceny stravného přistoupit. Toto je ovšem plně v jejich kompetenci, takže nám není známo,  které konkrétní školní jídelny a od kdy tak učiní. Cena stravného je rovna finančnímu limitu na nákup potravin a musí být v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., kde je uvedeno jednotlivé rozpětí cen podle věkových kategorií dětí, žáků a studentů. Podle pracovníků odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK výši finančních limitů stanoví provozovatel stravovacích služeb podle cen v místě obvyklých. Problém  by mohl nastat v menších zařízeních školního stravování (např. mateřské školy), která nemají možnost nakupovat ve velkém a mají již v současné době nastavený finanční limit v horní hranici. Pokud by tato zařízení zdražila,  došlo by k porušení  vyhlášky. Pro tyto případy je nutné, aby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvažovalo o novelizaci výše uvedené vyhlášky.  

 

 

 

 ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

Připravila:  Naďa Kocábková, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení  tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741, 737 41 59 59

kocabkova.n@kr-ustecky.cz

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 12.12.2007 / 12.12.2007 | Zveřejnit od-do: 12.12.2007-12.1.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém