Orientační nabídka


 

Největší zakázka na železnici – Elektrická páteř v Ústeckém kraji – je uzavřená podpisem smlouvy

Ústecký kraj uzavřel podpisem smlouvy zakázku na zajištění dopravní obslužnosti na vybraných železničních linkách včetně přesahů do sousedních krajů. Smlouvu na sou-bor linek, tzv. Elektrickou páteř, s vítězem zakázky společností Regiojet, a.s. podepsal za kraj hejtman Jan Schiller 11. března. Jedná se o zajištění dopravy od prosince 2026.
Tisková zpráva z 12. března 2024
01
 

 
 

Zakázku se podařilo uzavřít včas a provoz na železnici v Ústeckém kraji od prosince 2026 tak není ohrožen. „Vítám závěry ÚOHS, který neshledal na zakázce pochybení. Jsem spokojený i s nabídkovou cenou vítězného dopravce, která je proti dnešním cenám na srovnatelných linkách řádově o 60 Kč/km nižší,“ komentoval uzavření smlouvy hejtman Schiller. Teoretická nabídková cena RegioJet, a.s. pro rok 2023 by byla 180,35 Kč/km, současný dopravce (České dráhy a.s.) jezdil na srovnatelných linkách v roce 2023 až za 238,80 Kč/km.

 

Rozsahem počtu objednaných vlakových kilometrů a hodnoty zakázky se jedná o dosud největší smluvní kontrakt na zajištění dopravní obslužnosti nejen v Ústeckém kraji, ale i v rámci České republiky. Průměrný počet objednaných vlakových kilometrů dosahuje hodnoty 3 345 850 km za rok při délce kontraktu 15 let od prosince 2026 do prosince 2041. Průměrná modelově valorizovaná cena jednotky dopravního výkonu činí 220,59 Kč. V celkovém součtu tak smlouva představuje objem finančních prostředků ve výši 11 070 915 772,5 Kč, což je o cca 3 mld. Kč méně, než Ústecký kraj očekával při plánování zakázky.

 

Elektrická páteř zahrnuje páteřní linky dopravního systému Doprava Ústeckého kraje:

-       U1 Děčín – Ústí nad Labem – Teplice – Most – Chomutov – Kadaň

-       U3 (Děčín -) Ústí nad Labem – Teplice – Litvínov

-       U32 Ústí nad Labem – Litoměřice – Mělník – Lysá nad Labem

-       U51 Ústí nad Labem – Teplice – Most – Chomutov – Klášterec n. O. (– Karlovy Vary)

-       U54 (Děčín -) Ústí nad Labem – Roudnice nad Labem (- Hněvice) (posilové spoje k lince U4).

 

Těžištěm kontraktu je nejdůležitější a nejdelší páteřní linka v Ústeckém kraji s číslem U1 vedená v intervalu 60 minut po celý týden napříč aglomeracemi kraje z Děčína až do Kadaně. Nová smlouva přinese na linkách U3 a U51 rozšíření objednaných dopravních výkonů. Ke stávajícím vlakům Litvínov – Ústí nad Labem provozovaných v pracovních dnech v intervalu 60 minut přibydou nové vlaky v relaci Litvínov – Teplice, které budou v Teplicích vzájemně navazovat na linku R15/U51. O víkendech na této lince dojde k objednání vlaků Litvínov – Ústí nad Labem v intervalu 120 minut. Návrh jízdního řádu U51 uvažuje se zajištěním spojů v intervalu 120 minut v pracovní dny. Pokračování vlaků a zlepšení obslužnosti dále na území Karlovarského kraje smlouva umožňuje v případě dohody mezi objednateli v rámci přípravy příslušných jízdních řádů, zřejmě však až po roce 2029, kdy Karlovarskému kraji skončí stávající smlouva.

 

Pro zajištění dopravních výkonů bude dopravce využívat celkem 23 elektrických dvousystémových jednotek, přičemž 7 jednotek bude třívozových a 13 jednotek bude dvouvozových. Zbývající 3 jednotky budou využívané jako záložní a budou dvouvozové. „Díky nasazení nových nízkopodlažních jednotek s plnou výbavou, vč. např WiFi a klimatizace zmizí z páteřních linek v naší objednávce poslední staré vlaky, které nesplňují současné požadavky cestujících. Jsem rád, že jsme zajistili pro občany vyšší kvalitu a pro kraj dobrou, trhem prověřenou cenu,“ zhodnotil radní pro dopravu Ústeckého kraje Marek Hrabáč. Kromě toho bude ve vlacích i více míst se stolky, více míst pro jízdní kola, moderní informační systém a budou samozřejmě v barevném provedení Dopravy Ústeckého kraje.

 

Nabídkové řízení zahájil Ústecký kraj 20. března 2023. Vítězný dopravce byl vybrán 22. listopadu 2023. Kromě nabídky vítězného dopravce RegioJet, a.s. obdržel Ústecký kraj nabídku dvou dalších dopravců, Českých drah a.s. a Arriva vlaky s.r.o., které nabízely méně výhodné podmínky. Poté, co kraj velmi detailně definoval kvalitativní parametry provozu a vlakových jednotek, byl při hodnocení kladen největší důraz na cenu (90 %) a na celkový počet míst v pořizovaných vlacích (10 %).

 

Postup zadavatele v rámci nabídkového řízení byl na základě dvou podaných podnětů předmětem šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V rozsahu podaných podnětů neshledal ÚOHS v postupu objednatele pochybení a v šetření tak dále nepokračoval. Proto Ústecký kraj až nyní přistoupil k podpisu smlouvy s vítězným dopravcem.

 

1
Vedení linek elektrická páteř

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 12.3.2024 / 12.3.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém