Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Nelegální skládky odpadu na katastrech obcí Rohatce, Nové Dvory a Židovice

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro Michala Závadu, Litoměřický deník (Michal.Zavada@denik.cz)
 

 
 

Odpověď pro Michala Závadu, Litoměřický deník (Michal.Zavada@denik.cz) ze dne 26. 10. 2007

 

Dotaz (v původním znění):

Přeji pěkné páteční poledne!

Mám jeden drobný dotaz, vím, že je pátek atd.,ale prosím, zda by odpověď mohla být odeslána ještě dnes, tak, abych článek dostal do pondělního vydání litoměřického Deníku. Díky.

Na katastrech obcí Rohatce, Nové Dvory a Židovice na Roudnicku je několik černých skládek odpadu. Ví o tom odboe ŽP na KÚ? Je tato situace nějakým způsobem řešena?

Díky,

Michal Závada

Litoměřický Deník

 

Odpověď:

Starostové obcí  Hrobce,  Libotenice a Nové Dvory se na krajský úřad obrátili dopisem ze dne 12. 4. 2007. Požádali o finanční podporu při úhradě „skládkovného“ nebo možnosti ukládání odpadů na skládku (pneumatiky, různé gumové těsnění, rozbité sklo, plastové autodílny, hadry předměty z domácností, apod.) nebo o ekologickou likvidaci bez poplatku v souvislosti s odpady z divokých skládek zakládaných na katastrech obcí Hrobce, Rohatce, Libotenice, Chvalín a Nové Dvory.

Krajský úřad však šetřením na místě zjistil, že skládky neohrožují kvalitu povrchových nebo podzemních vod, což by umožnilo poskytout obcím příspěvek na jejich likvidaci.

Zmíněné nelegální skládky odpadu jsou zakládány v místech snadno dostupných motorovými vozidly, a vyskytují se zde opakovaně. Bylo by vhodné, aby obce zabezpečily, tam, kde je to možné, přístup k nepovoleným skládkám tak, aby nemohlo pokračovat navážení odpadů, nebo je monitorovat. Platný zákon o odpadech také umožňuje obecním úřadům kontrolovat, zda právnické osoby a fyzické osoby nakládají s odpadem podle stanovených pravidel. Obecní úřad za jejich porušení může podnikajícím fyzickým osobám, nebo právnickým osobám, uložit pokutu do výše 300 tisíc korun. Podle ustanovení zákona je pokuta uložená obecním úřadem příjmem obce, na jejímž katastrálním území k porušení povinnosti došlo. V případě těchto správních řízeních bude krajský úřad obcím nápomocen při jejich řešení v případě odvolacích řízení. V souvislosti s řešením problému byla obcím také nabídnuta možnost zapojení do krajem připraveného projektu „Vybudování a vybavení sběrných dvorů pro složky komunálního odpadu v  obcích Ústeckého kraje, II. etapa“ (v rámci Operačního programu ŽP), v rámci něhož mohly obce získat sběrný dvůr. Jmenované obce se však projektu neúčastní.

 

 

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 11.12.2007 / 11.12.2007 | Zveřejnit od-do: 11.12.2007-11.1.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém