Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí a zemědělství

 
Nepoužitelná léčiva
 
 
 

    

!!! NOVÉ SKUTEČNOSTI V HRAZENÍ NÁKLADŮ ZA ODSTRANĚNÍ NEPOUŽITELNÝCH LÉČIV !!!       

Dnem 1. 12. 2019 nabývá účinnosti zákon č. 262/2019 Sb., kterým bylo změněno ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Toto právní ustanovení nadále zní takto:

„Nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami lékárně je lékárna povinna převzít. Osoby uvedené v § 88 odst. 3 přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně s tím, že náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí osobám uvedeným v § 88 odst. 3 stát prostřednictvím krajského úřadu. Pokud krajský úřad lékárně oznámí, které z osob uvedených v § 88 odst. 3 jsou krajským úřadem určeny k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv, je lékárna povinna nepoužitelná léčiva předávat těmto osobám, jinak si náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním nese sama.“

V Ústeckém kraji je jedinou oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 88 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, právnická osoba SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 25638955, která je provozovatelem zařízení "Spalovna průmyslových odpadů - provoz ÚSTÍ NAD LABEM - spalovna Trmice", na adrese Na Rovném 865, 400 04 Trmice.

Podle § 11 písm. f) bod 1.  zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví  seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva  ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých webových stránkách, viz odkaz níže.

https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-osob-opravnenych-odstranovat-nepouzitelna-leciva_10967_1955_3.html


 

Odkazy


 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém