Orientační nabídka


 

Nízkorychlostní kontrolní vážení na silnicích Ústeckého kraje

vážení
Na silnicích se v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. provádí za účelem ochrany pozemní komunikace nízkorychlostní kontrolní vážení (NKV), kterým se zjišťuje překročení hodnot, stanovených prováděcí vyhláškou.
 

 
 

Na silnicích Ústeckého kraje se v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), provádí nízkorychlostní kontrolní vážení (NKV), kterým se zjišťuje překročení hodnot, stanovených zvláštním právním předpisem. Účelem NKV je ochrana pozemní komunikace.

Nízkorychlostní kontrolní vážení zajišťuje v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními úřady na silnicích I. třídy kraj ve svém územním obvodu se souhlasem vlastníka pozemní komunikace nebo jím pověřená osoba a na ostatních pozemních komunikacích vlastník pozemní komunikace nebo jím pověřená osoba. Policie České republiky nebo celní úřady provádí NKV samostatně.

Nízkorychlostní kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav.

Příslušná prováděcí vyhláška zákona o pozemních komunikacích (aktuálně č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích z 19. 12. 2014) přesně vymezuje a stanoví hodnoty, které jsou při provádění NKV sledovány. Sledovanými hodnotami jsou největší povolené hmotnosti silničních vozidel, jízdních souprav, rozdělení zatížení na jednotlivé nápravy nebo skupiny náprav, přičemž sledovány jsou všechny v prováděcí vyhlášce vyjmenované maximální hodnoty (Nikoli pouze některé vybrané !).

Od října 2013 si Ústecký kraj vede statistiku přestupků, které jsou zajišťovány na základě smluvního vztahu externími dodavateli. Nejsou zde uvedeny měření Policie ČR a celního úřadu.

 

rok

měsíc

kontrolováno

zváženo

porušena hmotnost

porušeny míry

2013říjen11411
 listopad0000
 prosinec0000
2014leden0000
 únor8101
 březen821253
 duben1921552
 květen14751
 červen36721
 červenec15200
 srpen51862
 září29302
 říjen381391
 listopad15145213
 prosinec5110
2015leden0000
 únor6101
 březen15101
 duben6111
 květen20321
 červen7101
 červenec0000
 srpen23621
 září642145
 říjen11931519
 listopad782408
 prosinec0000
2016leden36512
 únor23202
 březen4300
 duben521881
 květen7610010
 červen14920214
 červenec122909
 srpen    
 září    
 říjen    
 listopad    
 prosinec    


 
Zodpovídá: Ing. Jiří Bárta
Vytvořeno / změněno: 8.9.2016 / 8.9.2016
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Doprava
 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém