Orientační nabídka


 

Nová výzkumná zpráva mapuje situaci rodin v regionu

Tým autorů Katedry sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FSE UJEP) zpracoval na zakázku Ústeckého kraje souhrnnou výzkumnou zprávu s názvem Východiska pro tvorbu rodinné politiky Ústeckého kraje 2022, která se stala podkladem pro Koncepci rodinné politiky. Ta je v současné době schvalována orgány kraje.
Tisková zpráva ze dne 24. listopadu 2022
Rodinná politika Ústeckého kraje
 

 
 
Výzkumná zpráva se zabývá konkrétními oblastmi rodinné politiky, předkládá sociodemografickou analýzu Ústeckého kraje, zabývá se problematikou vzdělávání, zdraví nebo slaďování rodinného a pracovního života. Ve svých výstupech dokument uvádí trendy v rozvodovosti, porodnosti nebo kvality života obyvatel. 

„Jsme rádi, že Ústecký kraj má k dispozici materiál, na jehož podkladě lze pracovat na zlepšení podmínek pro rodiny, seniory nebo mládež. Souhrnná výzkumná zpráva bude podkladem, který využijeme při uplatňování nástrojů rodinné politiky a při komunikaci s obcemi,“ sdělila Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních věcí Ústeckého kraje. 

„Materiál je podložen několika výzkumy, které mu dávají přidanou hodnotu. Věřím, že nabyté poznatky budou pro Ústecký kraj přínosné, a těším se na další případnou spolupráci,“ sdělil editor výzkumné zprávy Jan Hrubeš z Katedry sociální práce FSE UJEP.
 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 24.11.2022 / 24.11.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies