Orientační nabídka


 

Nový depozitář ústecké knihovny nabízí úložné prostory i lepší servis pro čtenáře

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem získala díky výstavbě nového depozitáře moderní, plně vybavené a funkční prostory pro ochranu a správu knihovního fondu, a zejména čtenáři a návštěvníci knihovny komfortní přístup k celému knižnímu fondu. Investiční akci v celkové hodnotě 154,48 milionu korun realizoval ve své příspěvkové organizaci Ústecký kraj za pomoci Integrovaného regionálního operačního programu. Výše předpokládané dotace může dosáhnout až 123, 2 milionu korun. Slavnostní otevření za účasti zástupců Ústeckého kraje proběhlo 1. března 2022.
Tisková zpráva ze dne 1. března 2022
Depozitář SVKÚL
 

Odkazy


 
 

Nový depozitář SVK je umístěný v centru města, přitom v klidném prostředí mimo hlavní městské komunikace, s krásným výhledem na dominanty Ústí nad Labem. Je přístupný z cesty propojující ulici Na Schodech a ulici Velkou Hradební s vjezdem u stávajících objektů SVK UL. 

„Knihovní fond byl doposud uložený v několika různých skladech v Ústí nad Labem a okolí. Knihovna tak využívala objekty, z nichž některé jsou ve vlastnictví kraje a některé byly pronajaté. Navíc kapacita těchto depozitářů už byla naplněná. Největším přínosem pro knihovnu tedy je získání nových velkokapacitních skladových prostor, které mají optimální podmínky pro dlouhodobé uchovávání a ochranu knihovního fondu,“ vysvětlil důvod realizace náměstek pro kulturu Jiří Řehák.

V rámci investice byly provedeny stavební práce, nákup nábytku, vnitřního vybavení, informační techniky a z dotace se také spolufinancovala přeprava knihovního fondu z externích skladů do novostavby depozitáře. „Díky instalaci potřebných technologií splňuje knihovna podmínky pro uchování knihovního fondu podle všech platných norem, speciální technologie zajišťují ochranu depozitáře. V průběhu stavby bylo nutné zabezpečit obnaženou opěrnou stěnu sousedícího objektu nebo provést novou elektro přípojku,“ popsal specifika stavby Tomáš Rieger, radní pro investice a majetek.  

Do nového depozitáře se přestěhováním knihovního fondu z externích skladů v Chabařovicích, Všebořicích a Vaňova zkrátila doba od rezervace k výpůjčce, snížil se počet převozů a stěhování knih. Depozitář je otevřený návštěvníkům, zahrnuje výdejnu knih a čítárnu a umožňuje výdej knih přímo z depozitáře bez jakékoliv časové prodlevy. Depozitář splňuje v náležité kvalitě všechny požadované funkce knihovny, tj. ochranu, správu a zpřístupnění knihovního fondu. Nový depozitář má rovněž dostatečnou plochu pro dlouhodobé ukládání knih včetně plánovaných budoucích povinných výtisků.

V lokalitě nového depozitáře se nachází historická vila a výstavba depozitáře se dělala jako přístavba této vily v rámci prostoru zahrady. Projekt původně počítal s výstavbou depozitáře a rekonstrukcí historické vily. Podmínky 25. výzvy IROP však neumožňovaly podat celý projekt najednou z důvodu, že byly Evropskou komisí stanoveny maximální celkové výdaje na projekt v částce 123 mil. Kč. Proto se projekt rozdělil na dvě části. „V současné době se aktualizuje projektová dokumentace na 2. etapu, tj. na rekonstrukci historické vily. Stavební povolení je platné a Ústecký kraj hledá vhodný finanční zdroj k dokončení projektu,“ doplnil hejtman Jan Schiller.  

Ústecký kraj již dostal proplaceno ve dvou platbách přes 64 milionů korun z přislíbené dotace. V současné době probíhá kontrola žádosti o platbu č. 3. Pokud budou uznány všechny způsobilé výdaje, získá Ústecký kraj v programovém období 2014+ dotace na knihovny v celkové výši 163 milionů korun (123 242 463 Kč depozitář + 40 092 046 Kč vila Hradební).

Název projektu: Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna
Finanční zdroj: Integrovaný regionální operační program
Celkové náklady projektu: 154,480 tis. Kč
Výše dotace: 123,242 tis. Kč 
Termín realizace: 4/2016 – 12/2021
Zpracovatel projektové dokumentace: atelier AVN s.r.o., Ústí nad Labem
Zhotovitel stavby: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Technický dozor stavebníka: Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o., Litoměřice
Koordinátor BOZP: Ing. Jaroslav Jarkovský, Praha

Slavnostního přestřižení pásky se účastnil Tomáš Rieger, radní pro investice (vlevo) a také Jindra Zalabáková, radní pro školství, mládež a tělovýchovu
Slavnostního přestřižení pásky se účastnil Tomáš Rieger, radní pro investice a majetek (vlevo) a Jindra Zalabáková, radní pro školství, mládež a tělovýchovu

Za Ústecký kraj přijal pozvání také předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči Vlastimil Skála (vpravo)
Za Ústecký kraj přijal pozvání také předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči Vlastimil Skála (vpravo)

Nové interiéry depozitáře ústecké knihovny
Nové interiéry depozitáře ústecké knihovny

 

V novém depozitáři je tolik knih, že pokud by se vyskládaly vedle sebe, měřily by na délku sedm kilometrů
V novém depozitáři je tolik knih, že pokud by se vyskládaly vedle sebe, měřila by jejich "fronta" na délku sedm kilometrů

Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem
Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

Depozitář byl také financován z Integrovaného regionálního operačního programu
Depozitář byl také financován z Integrovaného regionálního operačního programu

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 1.3.2022 / 1.3.2022 | Zveřejnit od: 1.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém