Orientační nabídka


 

Nový plán dopravní obslužnosti kraje prošel prvním projednáním

Smlouva bus
Ve čtvrtek 26. května se konal pro zastupitele Ústeckého kraje, členy komise pro dopravu Rady ÚK, zástupce obcí s rozšířenou působností a zástupce okolních krajů, seminář, kde zástupci tvůrčího týmu představili podrobněji připravený Plán dopravní obslužnosti.
 

 
 

Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje je návazným koncepčním dokumentem na plán předchozí, vydaný v roce 2011. Dopravní plán z roku 2011 a jeho naplňování přispělo i k tomu, že každý z dotčených subjektů se může přesvědčit, že konání Ústeckého kraje, jako objednatele, je v souladu s deklarovanými koncepčními úmysly, je čitelné, předvídatelné a stabilní, tdy že dopravní plán není jen jakousi splněnou formalitou, která je vzdálena skutečným počinům, ale že je skutečně naplňovaným dokumentem.

„Naplňování minulého dopravního plánu Ústeckého kraje z roku 2011 může za to, že se kvalita doprava v našem kraji velmi pozvedla a že máme integrovanou dopravu, kde se lze svobodně pohybovat všemi prostředky s jedinou jízdenkou“, řekl k tomu Jaroslav Komínek, který se semináře jako radní pro oblast dopravy zúčastnil.

Ústecký kraj v minulém období naplnil své deklarace v oblasti rozsahu objednávky, ať již na silnici či železnici. Veřejná doprava není statická, ale mění se jak zdroje, tak i cíle cest, mění se dostupnost jednotlivých míst v závislosti na rozvoji dopravní infrastruktury, mění se směry dojížďky obyvatel, je zapotřebí reagovat úpravou a rozšířením dopravního plánu na další pětileté období koncepčního výhledu. Lze tak předpokládat, že i nový dopravní plán si udrží informační transparentnost vůči všem dotčeným subjektům, a že se podaří udržet jeho naplňování.

Nový Plán dopravní obslužnosti svou strukturou i obsahem navazuje na první dopravní plán pro roky 2012-2016 a ve standardech dopravní obslužnosti pro typy linek a velikosti obcí nepřináší podstatné změny. V kraji je však již funkční systém integrované dopravy Doprava Ústeckého kraje (DÚK), a tak se větší pozornost věnuje tarifním inovacím v oblasti telematiky a stále většímu zasíťování veřejné dopravy. Cestující v souvislosti s integrovanou dopravou DÚK očekávají od kraje  větší aktivitu a lepší služby v oblasti veřejné dopravy, kterou kraj zajišťuje.

Analytická část Plánu popisuje dopravu a smlouvy, jaké nyní kraj má, přepravní proudy a provozní parametry linek a přináší podklady důležité pro další směrování. V návrhové části se definují obecná pravidla a standardy pro objednávání dopravy, které navazují na ty ze současného dopravního plánu. Dopravní obslužnost je přímo závislá na infrastruktuře, a tak se Plán zabývá i výhledem u autobusových zastávek a informování v uzlech. Je představen i plán přestupních terminálů. Samostatnou kapitolou je železniční infrastruktura, kde je potřeba přizpůsobování požadavkům kraje.

Posílení spolehlivosti je další částí dopravního plánu. Kromě automatického dispečinku je navržena i dopravní aplikace pro mobilní telefony, nebo systém univerzálních zálohových vozů pro mimořádnosti.

Marketing je součástí systému DÚK a nabízí ještě podstatné rozšíření možných aktivit. Poslední část popisuje stav financování a smlouvy, které bude potřeba v následujících pěti letech uzavřít nebo připravovat.

Dopravní plán je od zveřejnění první verze na webu Ústeckého kraje, sekce Dopravy Ústeckého kraje ode dne 26. 5. 2016 k dispozici veřejnosti. Konečné projednání Zastupitelstvem Ústeckého kraje je plánováno dne 27. 6. 2016.

Zdroj: Jakub Jeřábek, oddělení dopravní obslužnosti

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 30.5.2016 / 30.5.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém