Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
 

Odkazy


 
 

Logo ERDF a Cíl3 

 

Projekt Česko-saský turistický region – NOVÁ KVALITA

 

Program:   Operační program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007—2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
Prioritní osa:   č.2 Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu
Oblast podpory:   č. 2.2 Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti cestovního ruchu
Vedoucí partner (LP):   Ústecký kraj
Projektový partner (PP 001):   Tourismusverband Erzgebirge e.V. Annaberg
Trvání:   1.1.2011 – 31.12.2012
Celkový rozpočet:   1 102 820 EUR
Rozpočet LP:   803 620 EUR
Rozdělení financování:   85% ERDF, 10% vlastní financování , 5% státní rozpočet ČR

 

Výchozí situace a popis aktivit

 

V současné době jsou aktivity v oblasti propagace cestovního ruchu především na české straně hranice česko-saského příhraničního regionu (Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří, Euroregion Elbe/Labe) velmi roztříštěné. Neexistuje jednotná prezentace jak vůči obyvatelům regionu, tak obyvatelům ostatních regionů a potencionálním zahraničním návštěvníkům. Přičemž tento region disponuje značným potencionálem ať už jsou to jedinečné přírodní scenérie, historické památky, nebo nabídky sportovních či kulturních zážitků. Vzhledem k poloze obou příhraničních regionů a historickým vztahům je pro oba regiony vzájemně výhodné prezentovat se společně v rámci jednotné vizualizace. Záměrem projektu je proto všechny aktivity na obou stranách hranice sjednotit a spolu se saským partnerem ukázat společný česko-saský region jako turisticky zajímavou destinaci, která má co nabídnout a přilákat tak nejen hosty z obou euroregionů a ostatních míst ČR a SRN, ale také hosty z ostatních evropských zemí. Zástupci obou euroregionů je stále zdůrazňována potřeba jednotné společné prezentace, ale dosud zde nebyla autorita, která by tyto aktivity sjednotila a řídila. Leadrem a koordinátorem těchto aktivit se v projektu NOVÁ KVALITA stal Ústecký kraj.

 

Hlavní aktivity projektu

  • Marketingová koncepce společné propagace přeshraničního prostoru
  • Pasportizace česko-německých turistických cílů a jejich prověření z hlediska bezbariérovosti a jazykového vybavení personálu
  • Vytvoření příhraničních turistických balíčků a společné nabídky
  • Vícejazyčné společné webové stránky s mapovými vrstvami jednotlivých turistických cílů
  • Marketingová kampaň v regionu, v ČR (speciálně v Praze) a v SRN (speciálně v Drážďanech) – letáky, TV, obrazovky, billboardy, časopisy
  • Prezentace na veletrzích cestovního ruchu (na německé straně, na české straně koordinace s aktivitami z ROP – regionální rozvoj)
  • Kalendář akcí (akce na www s tiskem česko-německého čtvrtletníku)

 

Realizaci projektu za LP zajišťuje:    Odbor SPRP Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

Kontaktní osoby:         Ing. Jana Nedrdová    +420 475 657 944, nedrdova.j@kr-ustecky.cz

                                 

 

erzgebirge+UK

 
Zodpovídá: Ing. Ondřej Kouda
Vytvořeno / změněno: 27.1.2011 / 26.4.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém