Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Úřední deska

 
 

 
 

oplzz 

 

Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich
poskytovatelů

 

Program:   Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa:   č. 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory:   č. 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Vedoucí partner (LP):   Ústecký kraj
Trvání:   1.4.2011 – 31.3.2013
Celkový rozpočet:   19 596 600,00 Kč
Rozpočet LP:   19 596 600,00 Kč
Rozdělení financování:   85% ERDF, 15% státní rozpočet ČR

 

Popis projektu:

 

Projekt se opírá o opatření uvedená ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011. Z tohoto plánu  vyplynul požadavek efektivnějšího využití ICT nástrojů a vytvoření technického zázemí pro koordinaci, monitoring a podporu realizace sociálních služeb.

Hlavním výstupem bude elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji s aktuální nabídkou sociálních služeb dle různých kritérií (typ služby, cílová skupina uživatelů).

Katalog bude obsahovat: -    základní údaje o poskytovateli SS

-       kapacita sociální služby

-       údaje o klientech

-       údaje o zaměstnancích

-       úkony a provozní doba

-       inspekce kvality sociálních služeb

-       ekonomické údaje

Systém zároveň umožní sběr a následné vyhodnocování finančních

i nefinančních dat pro účely dalšího zvyšování efektivity poskytovaných služeb.

Tato data budou využívána: -  pro další vyhodnocování efektivity poskytovaných                

                                                 sociálních služeb

    -  ke zpracování a vyhodnocení informací pro účely

       Ústeckého kraje a pro efektivní směřování finančních

       prostředků do jednotlivých oblastí sociální pomoci

Projekt se dále zaměřuje na realizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

Cílem je zajistit jednotlivým pracovníkům dva typy vzdělávacích kurzů:

-       kurzy dalšího vzdělávání (36 vzdělávacích modulů v rozsahu 8 – 32 hodin) pro zajištění minimální

      24h povinné roční dotace dle § 111 zákona

      108/2006  Sb. o sociálních službách v platném znění

 

-       3 kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách dle § 116 zákona 10/2006 Sb, o sociálních službách


Projekt naplňuje věcné zaměření činností a výzvy č. 5 OP LZZ, do které je předkládán na období 2008 – 2011.

 

Charakteristika hlavních cílů projektu:

  1. Zvýšení informovanosti uživatelů sociálních služeb o aktuální nabídce poskytovaných služeb (občanům, obcím a sociálním partnerům).
    Nástrojem bude fungující elektronický katalog SS ÚK a jeho listinná verze.
  2. Zavedení systému hodnocení poskytování sociálních služeb (zajištění systémových nástrojů hodnocení sociálních služeb).
    Nástrojem bude pravidelné elektronické vyhodnocování dat získaných od poskytovatelů SS ÚK.
  3. Zvýšení kvalifikačních dovedností pracovníků v SS
    Nástrojem bude nabídka souboru vzdělávacích kurzů.

Projekt zaštiťují:

Bc. Jana Ryšánková – radní Ústeckého kraje pro oblast sociální

Mgr. Tomáš Kříž- zastupitel ÚK, předseda sociální komise RÚK

 

Realizaci projektu za LP zajišťuje:  Odbor SPRP Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

Realizační tým:

PaedDr. Eva Bulasová (manažerka projektu)      

Mgr. Zdeňka Adamcová (asistentka manažera)

Bc. Zdena Tlapáková (finanční manažerka)        

 

UK

 
Zodpovídá: Ing. Ondřej Kouda
Vytvořeno / změněno: 3.5.2011 / 23.8.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém