Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 
.
EMPAC
 

 
 

.

 

Program:

PROGRESS

Projekt:

EMPAC

Engaging Migrants Parents and Children – Raising achievement in Children´s Centres and Schools (EMPAC)

Zapojení rodičů a dětí migrantů  - Dosažení vyšší úspěšnosti v Dětských centrech a Školách (EMPAC)

Vedoucí partner (LP)

London Borough of  Ealing

Pozice Ústeckého kraje:

Partner projektu za Českou republiku

Další partneři projektu:

Itálie: Department of Education at the Muniucipality of Bologna

Trvání:

10/ 2012 – 10/2014 (prodlouženo do 03/2015, administrace do 06/2015)

Celkový rozpočet pro Ústecký kraj:

92 758,00 €

Spolufinancování Ústecký kraj

18 551,00 €

Celkové náklady na akci – na celý projekt

904 803,96 €

 

Popis projektu:

Ústecký kraj je realizátorem projektu EMPAC (Engaging Migrants Parents and Children – Raising achievement in Children´s Centres and Schools (Zapojení rodičů a dětí migrantů – dosažení vyšší úspěšnosti v dětských centrech a školách) programu PROGRESS. Projekt je zaměřen na práci s rodiči a dětmi ze sociálně vyloučených lokalit, na podporu integrace dětí z řad přistěhovalců a jejich uvedení do prostředí, zlepšení povědomí přistěhovaleckých rodin a jejich účast ve vzdělávacích službách. V případě Ústeckého kraje se jedná o integraci rodin sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Za Ústecký kraj je do projektu zapojeno město Jirkov a jím zřízené organizace – 2 mateřské a 1 základní škola z lokality s vyšším výskytem sociálně slabých rodin. V těchto zařízeních se prověřují a testují metody pro zlepšení zapojení rodičů dětí z těchto MŠ a ZŠ jakož i práce s dětmi samotnými.

Cílem projektu je transfer zkušeností mezi regiony a evropskými institucemi při integraci sociálně znevýhodněných rodin se zaměřením na práci s malými dětmi a jejich rodiči.

Vedoucím partnerem je londýnská čtvrť EALING, dalším partnerem projektu je Itálie – město Bologna. V rámci projektu dochází k přenosu znalostí a zkušeností mezi partnery projektu a společně se testují a ověřují zmiňované metody.

 

 

 WEB projektu:  http://www.egfl.org.uk/categories/teaching/inclusion/

 

  

Realizaci projektu zajišťuje:

Odbor SPRP Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

Kontaktní osoba

PaedDr. Mgr. Jana Čuprová

telefon: +420 475 657 298

e-mail: cuprova.j@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Dalibor Špoták
Vytvořeno / změněno: 25.2.2013 / 25.2.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém