Orientační nabídka


 

O projektu

Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje
 

 
 

Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje ve zkratce "PTVÚK"
(Science and technology education in the Ústí region)

 

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) výzvy č. 44 k předkládání individuálních projektů ostatních - oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se Ústecký kraj stal od 1. 9. 2013 příjemcem na základě podané a s úspěchem schválené projektové žádosti (s celkovým oceněním 94 bodů).
Projekt se realizuje do 30. 6. 2015.

 

Výsledek výzvy č. 44 se schválenými projekty k realizaci.

 

Obsahem projektu je investiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních školách a neinvestiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Ústeckém kraji v souvislosti s realizací kurikulární reformy v kraji včetně podpory a rozvoje spolupráce středních škol a základních škol, zaměstnavatelů a vysokých škol z oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je investiční (40 % prostředků z celkového rozpočtu projektu), neinvestiční (60 % prostředků z celkového rozpočtu projektu) a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských SŠ a ZŠ v Ústeckém kraji.

Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře a odborné učebny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání ve 14 partnerských středních školách. Na každou z těchto partnerských škol je napojeno několik základních škol (4 až 15, celkem 61 ZŠ).

Celkové náklady projektu činí 146 435 435,61 Kč, celkem bude podpořeno: 9246 žáků, 790 pedagogických pracovníků a dojde ke zmodernizaci 55 učeben a laboratoří.

 

Příjemcem projektu je Ústecký kraj.

Partnery projektu jsou:

01. Hotelová škola, Obchodní akademie a Průmyslová škola Teplice, p.o.

02. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p.o.

03. Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

04. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p.o.

05. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p.o.

06. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p.o.

07. Gymnázium, Chomutov, p.o.

08. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.

09. Střední škola stavební, Teplice, p.o.

10. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, p.o.

11. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.

12. Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, p.o.

13. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, p.o.

14. Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p.o. Realizaci projektu zajišťuje: Odbor SPRP Krajského úřadu Ústeckého kraje

Kontaktní osoby: Ing. Alexandra Zdeňková, projektová manažerka
+420 475 657 993, zdenkova.a@kr-ustecky.cz

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Petr Janda
Vytvořeno / změněno: 10.9.2013 / 10.9.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém