Orientační nabídka


 

O projektu

 
 
 

chemmultimodalChemMultimodal


Program:                       INTERREG CENTRAL EUROPE

Prioritní osa:                 4. Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

Specifický cíl:               4.2. Zlepšit koordinaci mezi subjekty působící v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití

                                       ekologických multimodálních dopravních řešení

Termín realizace:          01.06.2016 - 31.05.2019

Financování:                 Celkové náklady projektu za Ústecký kraj 108.285,- EUR, dotace EU 85 %

Lead partner:                Ministry of Economy, Science and Digitalision Saxony-Anhalt


Partneři projektu:        

 • Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt (DE)
 • isw Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung GmbH (DE)
 • Otto-von-Guericke Universität Magdeburg (DE)
 • Polska Izba Przemyslu Chemicznego (PL)
 • Ústecký kraj (CZ)
 • Svaz chemického průmyslu České republiky (CZ)
 • Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (SK)
 • Fachhochschule Oberösterreich (AT)
 • Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (HU)
 • Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, Kunststoffcluster (AT)
 • Provincia di Novara (IT)
 • SC Sviluppo chimica S.p.A. (IT)
 • Szkola Glowna Handlowa w Warszawie (PL)

                                     

Projekt „ChemMultimodal” se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy při přepravě nákladu, zejména chemických látek, a měl by přispět k přesunu dopravy ze silnic na k životnímu prostředí příznivější způsoby dopravy. (lodní a železniční doprava)¨

Výstupy projektu podpoří zejména ochranu životního prostředí a lidského zdraví, snížení zatížení silnic v Ústeckém kraji, zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných látek.


Kontaktní osoba za Ústecký kraj

Ing. Jana Nedrdová, odbor strategie, přípravy a realizace projektů

tel: +420 475 657 944, e-mail: nedrdova.j@kr-ustecky.cz


Aktivity, výstupy projektu  

 • Analýza možností většího využití existujících chemických komplexů a jejich napojení na infrastrukturu analýza koridorů, zařízení a intermodálních terminálů v regionu střední a východní Evropy pro přepravu nebezpečných látek. Důraz bude kladen na potřebu využívání speciálních zařízení pro přepravu chemických látek a zajištění větší bezpečnosti dopravy.
 • Podpora rozšíření počtu kontejnerových vlaků, sítě terminálů, vybavení koridorů pro přepravu nebezpečného zboží.
 • Vzdělávání a šíření evropských norem v oblasti přepravy nebezpečných věcí ve střední a východní Evropě
 • Mezinárodní spolupráce jako pomoc pro nové kontinentální linky, podpora nových systémů překladišť a provozu na terminálech vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti, snížení emisí skleníkových plynů.
 • Zahrnutí provozovatelů terminálů a překladišť (Ústí nad Labem, Lovosice), vč. přístavů (Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín) v Ústeckém kraji mezi klíčové účastníky v projektu.
 • Vytvoření sítě strategických partnerů (zapojení partnerů z dalších průmyslových odvětví, zejména automobilový průmysl), výměna zkušeností, pořádání společných workshopů.


Důležité odkazy

Operační program Interreg CENTRAL EUROPE

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministry of Economy, Science and Digitalision Saxony - Anhalt (Vedoucí partner projektu)

Svaz chemického průmyslu České republiky

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém