Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 
ECOS4IN logo
ECOS4IN - Cross-border Ecosystem for Industry 4.0

Spolufinancováno z Evropské unie a z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z programu Interreg CENTRAL EUROPE

 
 
 

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je připravit podnikatelské a veřejné prostředí (školství, veřejná správa) na řešení příležitostí a dopadů pokročilé automatizace a digitalizace průmyslu, ale i veřejné správy, označované jako Průmysl 4.0. 


Mapa - ČR dle indexu ohrožení digitalizací (NUTS-2)

Mapa - ČR dle indexu ohrožení digitalizací (NUTS-2)


Zdroj: CHMELAŘ, Aleš, Stanislav VOLČÍK, Aleš NECHUTA a Ondřej HOLUB. Dopady digitalizace na trh práce v ČR a EU [online]. In: . Úřad vlády České republiky, 2015 [cit. 2019-07-09]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/Dopady-digitalizace-na-trh-prace-CR-a-EU.pdf 

Ústecký kraj patří dle výše uvedené studie k nejohroženějším z pohledu ztráty pracovních míst vlivem digitalizace podnikání i veřejných služeb. Je proto důležité, aby Kraj v předstihu hledal cesty, jak tato rizika snížit. 

AKTIVITY PROJEKTU:

 1. Najít možná řešení (příklady dobré praxe) ať už pro posílení konkurenceschopnosti průmyslu, připravenosti základních, středních a vysokých škol nebo sociálně ekonomických opatření veřejné správy. 

 2. Identifikovat a připravit strategické projekty pro cílové skupiny uvedené v bodě 3. (například vybavení škol, zejména vysokých a odborných).

 3. Rozšířit informace o řešeních uvedených v bodě 1. k cílovým skupinám.

   • Malé a střední podniky - zejména inovace výrobních procesů. Tj. kde firmy získají informace, jakým způsobem mají digitalizovat výrobu, jaké stát nabízí podpůrné prostředky (např. specializovaný program Technologické agentury ČR apod.)
   • Základní, střední a vysoké školy - zejména úpravy vzdělávacích osnov a potřebného technického vybavení pro výuku nových oborů. Náměty na rekvalifikační programy pro pracovníky uvolněné z průmyslu a služeb.
   • Veřejná správa - v oblasti nástrojů regionálního rozvoje, školství, řízení průmyslových zón ale také z pohledu námětů a podkladů pro vyjednávání s centrálními orgány při řešení možných dopadů.

PARTNEŘI PROJEKTU: 

 • Ústecký kraj (Česká republika), vedoucí projektu
 • Università Cà Foscari Venezia – Univerzita Cà Foscari v Benátkách (Itálie)
 • Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. - Regionální inovační agentura regionu Panonie (Maďarsko)
 • Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (Austria) – Inovační a investiční agentura země Horní Rakousko
 • Enter Koprivnica d.o.o., podnikatelský inkubátor (Chorvatsko)
 • FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI - Národní italská nadace zaměřená na průmysl, pracovní trh a řízení inkubátorů (Milán, Torino), (Itálie)
 • MARR – Malopolská rozvojová agentura Krakow (Polsko)  

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU: 

 1. 4. 2019 - 31. 3. 2022


ecos4in

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Projekty > ECOS4IN > O projektu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém