Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 
 
 
 

   Projekt „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II“

 

Zkrácený název projektu: Smart II – ÚK

 

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194

 

Období realizace: 15. 3. 2019 – 15. 9. 2022

 

Projekt „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II“ navazuje svými aktivitami na projekt „Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj“ a má za cíl podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie) a její krajské přílohy za Ústecký kraj.

Cílem projektu je zkvalitnění prostředí pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit ekosystém a rozšířit kapacity a klíčové kompetence odborníků. Mezi hlavní cíle patří také to, aby po ukončení projektu byly v území připravené zajímavé strategické projekty k jejich realizaci, které podpoří další rozvoj v území. Součástí projektu je navázání a prohlubování spolupráce s partnery a inovačními centry působícími v zahraničí se snahou využít jejich poznatků v Ústeckém kraji.

K dosažení cílů bude v rámci projektu využíváno marketingových a analytických nástrojů.

Jednotlivé aktivity realizuje Ústecký kraj spolu s Inovačním centrem Ústeckého kraje , který je finančním partnerem projektu.


Klíčové aktivity (KA)

V rámci projektu jsou realizovány níže uvedené aktivity:

KA 1 - Základní tým – cílem je zajistit komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v kraji.

KA 2 – Vzdělávání a rozvoj kompetencí - cílem je vytvořit kvalitní, odborný tým, který propojí inovační aktivity v kraji a bude prosazovat nové podněty v oblasti podpory inovací.

KA 3 - Mapování a analýzy - cílem aktivity je získat jasný a ucelený přehled o inovačním prostředí v kraji a díky tomu úspěšně realizovat veškeré další aktivity projektu.

KA 4 - Asistence - cílem je podpořit v kraji realizaci významných rozvojových projektů pomocí dotačního programu.

KA 5 – Twinning – cílem je získat nové zkušenosti v oblasti Podpory komercializace výsledků výzkumu od zkušeného zahraničního subjektu, a to Technické univerzity Drážďany.

KA 6 – Pilotní ověření – cíle je ověřit programy ve 2 tématech, a to „Získávání a udržení expertů pro krajskou VaV excelenci“ a „Podpora komercializace výstupů“ (v tomto tématu se jedná o návaznost na aktivitu Twinning).

KA 7 - Marketingová a komunikační strategie kraje - Marketing a komunikace inovačního systému regionu a RIS3 strategie způsobem, který zajistí, že se informace dostanou ke všem relevantním cílovým skupinám projektu.


Bližší informace naleznete zde .

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Projekty > Smart II - ÚK > O projektu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém