Orientační nabídka


 

O projektu

 
 
 

Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje

V současnosti je Ústeckým krajem realizován projekt Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje, který reaguje na dlouhodobé potřeby kraje. Zejména jde o strategické řízení, rozvoj a udržování vnějších vztahů s jinými územně samosprávnými celky, profesními sdruženími, investory, ale i turisty. Důvodem realizace projektu je potřeba sjednotit a strategicky zaměřit rozvoj Ústeckého kraje v oblasti vnějších vztahů s cílem zlepšit prezentaci kraje navenek, vytipovat a navázat strategická partnerství a zvýšit přínosy z napojení na profesní a geografické sítě v rámci Evropy.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivnost fungování Ústeckého kraje vzhledem k vnějším subjektům včetně zahraničních a zároveň posílit vnímání kraje jako moderního a zajímavého partnera pro spolupráci a rozvoj. Tohoto cíle je průběžně dosahováno těmito aktivitami:

  • Zjištění vlastních potřeb rozvoje vnějších vztahů a potřeb občanů, obcí, firem a neziskových organizací.
  • Zefektivnění vnitřních procesů na krajském úřadě v oblasti vnějších vztahů;
  • Zvýšení znalostí a dovedností pracovníků pro potřeby rozvoje mezinárodních aktivit.

 

Výstupem projektu je vytvoření sady strategických dokumentů Ústeckého kraje, které upravují realizaci mezinárodních aktivit kraje. Jedná se zejména o koncepci kraje včetně vytýčení priorit v oblasti vnějších vztahů, nastavení projektových procedur v oblasti mezinárodních vztahů a projektů a proškolení klíčových zaměstnanců a volených zástupců v souvisejících oblastech.

 

Seznam výstupů projektu:

  • Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje;
  • Benchmarking strategií a koncepcí vybraných nejvýznamnějších současných i potenciálních partnerů Ústeckého kraje
  • Implementační plán Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje;
  • Metodika vyhodnocování vnějších vztahů;
  • Analýza situace v mezinárodních vztazích v Ústeckém kraji;
  • Koncepce a nastavení projektových procesů;
  • Vzdělávací aktivity.
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém