Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 
logo projektu
Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

 
 
 
NÁZEV PROJEKTU:
Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

OPERAČNÍ PROGRAM:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PRIORITNÍ OSA:
7.1 Počáteční vzdělávání

OBLAST PODPORY:
7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

POPIS PROJEKTU:
Cílem projektu Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji je umožnit studentům středních škol snadnější přechod do pracovního života. Projekt tak  reaguje na zvyšující se požadavky na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce. Střední školy si uvědomují důležitost praktického vyučování, díky kterému se studenti setkají s reálnými požadavky zaměstnavatelů a mají tak možnost připravit se na vstup na pracovní trh.

Projekt je určen studentům především obchodních akademií, gymnázií a středních odborných škol. Pro tyto školy jsou připraveny kurzy praktického ekonomického vyučování dle jejich zaměření a priorit. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogové zmíněných škol, pro které je důležitá výměna zkušeností mezi pedagogy a setkávání se zástupci firem, s kterými mohou plánovat praxe či stáže pro své studenty. K výše uvedeným cílům povede vybudování centra praktického ekonomického vyučování pod vedením expertů Fakulty sociálně ekonomické UJEP.

Navazujícími cíli projektu jsou zajištění lepší uplatnitelnosti absolventů SŠ na trhu práce, rozvoj znalostí a dovedností vedoucích k vlastní podnikatelské iniciativě  a také zvýšení kompetencí, které budou mít vliv na větší úspěšnost přijetí na vysokou školu

PŘÍJEMCE:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

PARTNEŘI:
Ústecký kraj, Evropská obchodní akademie Děčín, Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., Gymnázium Kadaň, Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň, Střední škola stavební a technická Čelakovského 

TRVÁNÍ PROJEKTU:
09/2014 - 31.7.2015

CELKOVÝ ROZPOČET:
6 496 734,05 Kč

ROZPOČET ÚSTECKÉHO KRAJE:
123 900 Kč

KONTAKTNÍ OSOBY ZA ÚSTECKÝ KRAJ:
Ing. Jana Nedrdová, tel: 475 657 944, email: nedrdova.j@kr-ustecky.cz
Bc. Martina Kučerová, tel: 475 657 984, email: kucerova.m@kr-ustecky.cz

OPVK_CEV
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém