Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 
znak
Vita-Min

INTERREG V A – Program spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014 – 2020

 
 
 
SNCZ2020_Zusatz_RGB_150dpi
Emblem_Europaeische_Union_mit_Verweis_Fonds_Farbe
                                 

 

CÍLE PROJEKTU      

Cílem projektu je zlepšení kvality vody a stavu podzemních a povrchových vodních útvarů v sasko-českém příhraničí. Příspěvkem budou opatření v oblasti monitoringu škodlivých látek a redukci škodlivých látek a sanace vodních útvarů a půd. Vita-Min prostřednictvím rozmanitých opatření a konkrétních průzkumů za účelem realizace Vodní rámcové směrnice (ES) v programovém území

V rámci nového programového období 2014 – 2020 byla podána projektová žádost projektu Vita-Min, který se bude zabývat 2 hlavními tématy:

 • problematikou čištění důlních vod inovativními způsoby, které umožní efektivní a přitom dlouhodobě udržitelné čištění důlních vod, na české straně se jedná zejména o spontánní výrony kyselé důlní drenáže na výsypkách; 
 • problematikou uchovávání kvalitní čisté vody v hornických regionech, na české straně se jedná zejména o problematiku zatápění zbytkových jam bývalých povrchových dolů.

Projekt VitaMin navazuje tematicky na projekt z programového období 2007-2013 - VODAMIN, resp. reflektuje problematická témata, která byla identifikována v rámci řešení projektu VODAMIN, avšak projekt s jejich řešením nepočítal. Jedná se však o nově identifikované problémy, jejichž řešením se významným způsobem přispěje ke komplexnímu zmírnění dopadů hornické činnosti na životní prostředí v regionu s důrazem na zachování dostatečných a kvalitních zásob vody, jako klíčové a strategické suroviny budoucnosti.

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU

 •  1.7.2016 – 30.6.2019

PARTNEŘÍ PROJEKTU

 • Saský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii / Lead partner 
 • Ústecký kraj, Česká republika            
 • Město Oelsnitz/Krušnohoří           

FINANCOVÁNÍ  

Celkové náklady projektu za Ústecký kraj: 580 284 €, z toho dotace EU 85% , ze státního rozpočtu 10 % 

AKTIVITY A CÍLE PROJEKTU NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE   

 • mapování drobných vodních útvarů na výsypkách vzniklých v důsledku báňské činnosti z hlediska jejich možných rizik ovlivnění ostatních vodních útvarů;
 • hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality drobných vodních útvarů povrchových vod vzniklých v důsledku báňské činnosti;   
 • posouzení hydrochemických rizik vodních útvarů povrchových vod vzniklých v důsledku báňské činnosti a návrh jejich eliminace,
 • rešerše stávající hydrologické a hydrochemické situace Severočeské hnědouhelné pánve (dále jen "SHP") z hlediska zatápění zbytkových jam po těžbě uhlí;   
 • hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality zdrojů pro napouštění zbytkových jam a posouzení potencionálních zdrojů kontaminace;   
 • zhodnocení dlouhodobého vývoje kvality vod ve zbytkových jezerech SHP;
 • posouzení stávajících koncepcí hydrických rekultivací v SHP z hlediska optimalizace vodohospodářského řešení.


Wappen_01
cid:image001.jpg@01D26B2B.A74A8410
                                 

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Projekty > Vita–Min > O projektu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém