Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Základní informace o projektu Hornictví/Bergbau SN-CZ podpořeném z Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

 

NÁZEV PROJEKTU:  Hornictví/Bergbau SN-CZ  

ČÍSLO PROJEKTU:  100480075

 

CÍLE PROJEKTU:     

Cílem projektu je zintenzivnit a udržitelně institucionalizovat přeshraniční spolupráci mezi báňskými úřady Svobodného státu Sasko a České republiky formou obecných zásad pro přeshraniční koordinaci a spolupráci. Za tímto účelem by si měly saské a české orgány vyměnit různé zkušenosti a rozšířit znalosti o postupech a povinnostech v sousední zemi.

Hlavním výsledkem projektu budou společně vypracované a dohodnuté obecné zásady pro přeshraniční koordinaci a institucionální spolupráci v otázkách těžby.

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU: 

  • 15. 4. 2020 – 30. 6. 2022

PARTNEŘI PROJEKTU:

  • Sächsisches Oberbergamt (Saský horní úřad) / Lead partner > www.oba.sachsen.de/2322.htm 
  • Ústecký kraj, Česká republika / Kooperační partner

FINANCOVÁNÍ:  

Celkové náklady projektu za Ústecký kraj: 39 987,30 €, z toho dotace EU 85%

AKTIVITY A VÝSLEDKY PROJEKTU NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE:  

  • V rámci projektu budou zpracovány 2 odborné eseje o rozvoji těžební správy každé země. Eseje budou zaměřeny na schvalovací procesy pro těžební činnost, budou přeloženy do jazyka druhého partnera projektu a připraveny k publikaci v odborném časopise v sousední zemi.
  • Uskuteční se 2 návštěvy na místě v příslušné hlavní báňské správě, kde bude prezentován obsah eseje, a účastníci návštěvy se vzájemně seznámí s odpovědnými osobami daného úřadu, přičemž si v rámci konverzace zodpoví i další dotazy.
  • 4 dvoudenní odborné exkurze se budou konat 2x v České republice a 2x v Sasku. Cílem je vždy jedno místo pro těžbu rud a jedno pro těžbu hnědého uhlí. V rámci exkurzí se uskuteční odborné přednášky zaměřené mj. na snížení dopadů těžby na životní prostředí.
  • Dvojjazyčná putovní výstava přinese informace o předchozích, současných a možných budoucích těžařských projektech v oblasti Ústeckého kraje a sousedních saských okresů, a dále i o ekonomickém významu těžby. Putovní výstava ve formě Roll-up prezentace bude také zaměřena na obyvatele příhraničních oblastí a bude prezentována v různých veřejných budovách na obou stranách hranic.
  • Závěrečná dvojjazyčná konference ve Freibergu shrne za účasti odborné veřejnosti z obou zemí výsledky projektu a bude základem pro rozvoj další přeshraniční spolupráce institucí z báňské oblasti obou zemí.


Logo SN-CZ Interreg VA


 

Kontext

Umístění: Menu > Rozvoj kraje projekty > Bergbau/Hornictví SN-CZ > O projektu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém