Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

O výstavbě a opravách silnic jednal náměstek Komínek s krajskými i státními silničáři

 
01
Náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek přivítal ve své pracovně ředitele chomutovské správy Ředitelství silnic a dálnic Martina Vidímského, ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera, vedoucího odboru dopravy krajského úřadu Jindřicha Fraňka a také představitele dopravní policie na pravidelné koordinační schůzce k výstavbě a opravám komunikací na území kraje a koordinaci těchto staveb. Právě formát těchto pravidelných setkání tvoří základ vzájemné spolupráce.
Tisková zpráva z 22. srpna 2019
 

 
 

Koordinační schůzky významně přispívají k tomu, že na území Ústeckého kraje prakticky nedochází ke kolizním situacím způsobeným více opravami na jednom místě. „Dokážeme efektivně řešit problémy, které náš kraj z pohledu dopravy trápí. Doufám, že spolupráce s ŘSD ČR bude takto pokračovat i nadále. Často a rád slýchám, že v Ústeckém kraji máme jedny z nejkvalitnějších silnic v republice. Na tomto renomé však musíme neustále pracovat,“ zkonstatoval při jednání náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek.

Hlavním cílem schůzky byla vzájemná informovanost o plnění plánu oprav a příprava či realizace investičních akcí v kraji. Mezi další body jednání patřilo například řešení nových odstavných míst pro kamiony poblíž průmyslové zóny Triangle, letní údržba, odstraňování problémových bodových závad nebo narůstající problém s odstavenými vraky u silnic. Ředitel chomutovské správy ŘSD ČR Martin Vidimský přítomné informoval o provedeném pasportu silnic I. třídy a prezentoval výsledky čtyřletých oprav: „Ve výborném stavu nyní máme 47 % silnic I. třídy. V dobrém a vyhovujícím stavu 11 %, nevyhovujících také 11 % a v havarijním stavu 31 %. Ročně opravíme v průměru 50 km silnic a počítáme s tím, že během následujících čtyř let se procento silnic I. třídy v havarijním stavu výrazně sníží.“ Zároveň dodal, že jsou provedené také pasporty protihlukových opatření.

Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje bude jak ŘSD ČR, tak Krajský úřad usilovat o efektivní řešení mimořádných událostí na dálnicích a silnicích I. tříd, kdy bude potřeba rychle reagovat na vyznačení objízdných tras po silnicích nižších tříd ve správě kraje, případně dotčených obcí.

Na jednání byla představena spolupráce ŘSD ČR s Fakultou dopravní při ČVUT ohledně zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Zejména chystaná realizace samostatných sjezdů s integrovanou deformační zónou zaujala zástupce dopravní policie.

Připraveno ve spolupráci s ŘSD

2
V čele náměstek Komínek, vlevo ředitel Správy Chomutov ŘSD Martin Vidímský

2

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 22.8.2019 / 22.8.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém