Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Obce mohou žádat o dotace na svůj rozvoj

 
logo ÚK
Dnes, 10. ledna, vyhlásil Ústecký kraj tradiční Program obnovy venkova pro rok 2014. Jeho cílem je podpořit obyvatele venkova a samosprávy k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí ve svých obcích, udržovali přírodní a kulturní hodnoty venkovské krajiny a rozvíjeli ekologicky nezávadné hospodářství. O dotaci se mohou obce ucházet v pěti oblastech podpory.
Tisková zpráva ze dne 10. ledna 2014
 

 
 

Oblast podpory 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby

V roce 2014 budou podporovány úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení:

           Mateřské školy – v souvislosti s nutnými úpravami pro dodržení hygienických norem, nebo snížení spotřeby energií

           Budovy obecních úřadů

           Hasičské zbrojnice

 

Oblast podpory 2 Chodníky a místní komunikace

V roce 2014 budou podporovány:

           Opravy i výstavba chodníků a místních komunikací

           Úprava veřejných prostranství

           Veřejné osvětlení – pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů NN

 

Oblast podpory 3 Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady

Oblast podpory 4 Podpora územně plánovací činnosti obcí

Oblast podpory 5 Soutěž Vesnice roku 2014

 

Příjemci dotace u oblastí podpory 1 - 4 jsou obce do 2 000 obyvatel, u oblasti podpory 5 jsou to obce, které se umístí na hodnocených místech soutěže Vesnice roku 2014 v Ústeckém kraji.

Podpořeny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na území Ústeckého kraje.

Žádosti lze podávat do 20. 2. 2014 na Krajský úřad Ústeckého kraje.

Program obnovy venkova Ústeckého kraje administruje odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje, který také zajišťuje konzultační činnost pro žadatele.

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor regionálního rozvoje

Velká Hradební 48

400 02 Ústí nad Labem

 

Kontaktní osoby pro oblast podpory 1 – 2 – 3 – 5

 Jana Červinková, tel.: 475 657 602, e-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz  

Ing. Josef Svoboda, tel.: 475 657 510, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz  

 

Kontaktní osoba pro oblast podpory 4

Blanka Dědková, tel. 475 657 575, e-mail: dedkova.b@kr-ustecky.cz  

 

Zásady Programu a další informace najdete na:
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=99526&archiv=0&p1=177540

 

Zdroj. Mgr. Petra Ludwigová, Odbor regionálního rozvoje KÚÚK

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 10.1.2014 / 10.1.2014 | Účinnost do: 10.2.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém