Orientační nabídka


 

Obchvat Chomutova je dokončený a začne sloužit řidičům

Po čtyřech letech od podpisu smlouvy Ústecký kraj dokončil jednu z největších investic posledních let – výstavbu nové komunikace u města Chomutova. Náklady na stavbu přesáhly 800 milionů korun. Nová silnice uleví obyvatelům Chomutova a Otvic a zlepší dopravu v této části kraje.
Tisková zpráva z 20. prosince 2022
c
 

 
 

„Jednalo se o jednu z nejdražších a zároveň nejnáročnějších investičních akcí Ústeckého kraje. Získali jsme na ni dotaci z evropských fondů, která pokryje zhruba dvě třetiny nákladů. Věřím, že nová komunikace bude řidičům dobře sloužit a zlepší místní dopravní situaci,“ řekl hejtman Jan Schiller.

Jednalo se o rekonstrukci stávající komunikace v ulici A. Muchy a výstavbu nové komunikace v Západních Vinohradech, kolem Otvického rybníka k mostu přes silnici I/13. Stavba byla rozdělená do tří etap. Zahrnovala výstavbu dvou okružních křižovatek, dvou mostů přes Hutní potok a velké mostní estakády. V rámci stavby se také upravila hráz, vpustní objekt a bezpečnostní přeliv Otvického rybníka a byly vystavěné protihlukové stěny. Dále vznikla část cyklostezky a provedla se vegetační úprava v okolí stavby. Během stavby bylo objeveno staré důlní dílo, které muselo být zasanováno, aby mohla být dokončena a bezpečně užívána mostní estakáda.

Celkové náklady na stavbu činily 823 095 617 Kč. Na projekt „Nová komunikace u města Chomutova“ již Ústecký kraj obdržel dotaci ve výši 330 143 957 Kč a o poslední platbu v předpokládané výši 188 825 844 Kč si zažádá v příštím roce.

„Nový obchvat ocení obyvatelé části Chomutova a sousedních Otvic, protože vyvede nákladní dopravu mimo obec,“ upřesnil Marek Hrabáč, krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství.

Zhotovitelem I. etapy byla společnost HERKUL, a. s., II. etapu obstarala firma EUROVIA CS, a. s., a III. etapu zajistilo sdružení ve složení EUROVIA CS, a. s., HERKUL, a. s., SILNICE GROUP, a. s., a SMP, a. s. Stavba probíhala od 4. října 2018 do 31. prosince 2022.

Cílem vybudování nové komunikace bylo vymístění tranzitní dopravy, která využívá stávající silnici III/00732, z centra Chomutova. Nová silnice odvádí nákladní dopravu z lokality městské části Zadní Vinohrady. Zároveň odlehčuje dopravě v ulicích Čelakovského, Moravská, Mostecká a části ulice Vinohradská a dojde ke snížení tranzitní dopravy v obci Otvice. Tyto změny budou mít příznivý dopad ke snížení imisní zátěže v Chomutově.

Otevření nové komunikace u města Chomutov

U slavnostního přestřižení pásky byli hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (druhý zprava), radní Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Marek Hrabáč (vpravo), zástupce stavební skupiny EUROVIA CS Karel Nápravník (třetí zleva) a starostka obce Otvice Aneta Hutyrová

Otevření nové komunikace u města Chomutov

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller

Otevření nové komunikace u města Chomutov

Zhotoviteli byly akciové společnosti HERKUL, EUROVIA CS, SILNICE GROUP a SMP 

Otevření nové komunikace u města Chomutov

Otevření nové komunikace u města Chomutov

Nový obchvat ocení obyvatelé části Chomutova a sousedních Otvic, protože vyvede nákladní automobilovou dopravu mimo obec

 
 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 20.12.2022 / 20.12.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies