Orientační nabídka


 

Odborné platformy

 

Popis odborných platforem: slouží k řešení klíčových a průřezových témat podporující akční plánování v území tak, jak stanovují příslušné dokumenty. V rámci platforem budou projednávána a diskutována témata vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání a snižování disparit v Ústeckém kraji. Konkrétně pomocí sdílení příkladů dobré praxe, sdílením vzájemných zkušeností a podpory pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání. V rámci jednotlivých platforem se budou řešit témata zaměřená na způsob vzdělávání, důraz na využívání znalostí ke kreativním aktivitám a týmové spolupráci, badatelské a projektové výuky či metod kreativního učení, k podpoře učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání, funkčních inovativních metod, seznámení se silnými i slabými stránkami využívání informačních technologií, riziky s nimi spojenými a získávání kompetencí pro využívání těchto technologií k získávání relevantních informací, rozvoj kompetencí pedagogů v oblastech, které směřují ke schopnosti vzdělávat různorodé kolektivy dětí/žáků a rozvíjet jejich potenciál atd.


Polytechnické vzdělávání (vč. přírodovědného, environmentálního vzdělávání, fyziky, chemie a IT gramotnosti)

Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, kariérové poradenství, rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity a rozvoj potenciálu každého dítěte/žáka/studenta/účastníka neformálního vzdělávání (podpora individualizace výuky a vyššího využívání didaktických postupů umožňující vzdělávání heterogenních kolektivů)

Matematická gramotnost, čtenářská gramotnost a podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání
 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém