Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Odchod od uhlí si vyžádá transformaci hospodářství regionu a výraznou podporu. Jednal o tom Ústecký kraj v Bruselu

 
01
V Bruselu proběhla konference na téma Transformace uhelných regionů. Své zástupce na ní měl i Ústecký kraj. Konference se uskutečnila v rámci Evropského týdne regionů a téma souviselo s plánovaným odchodem od uhelných energetických zdrojů k čistším zdrojům energie. Jedná se o jeden krok k naplnění závazku EU o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Za Ústecký kraj se konference zúčastnil 1. náměstek a zástupce hejtmana Martin Klika.
 

 
 

Hlavním bodem konference byla podpora uhelným regionům zřízením tzv. Transformačního fondu, víceletého finančního rámce, a příprava legislativy Evropské unie pro budoucí nízkouhlíkové hospodářství a energetiku. Ze závěrů konference vyplynuly jednoznačné požadavky na dodatečné finanční zdroje pro uhelné regiony nad rámec finančních prostředků evropských fondů určených pro jednotlivé členské státy, aby nedošlo ke snížení rozpočtů ostatních regionů ve prospěch regionů, kde se těží uhlí.

 

Dále se náměstek Klika spolu s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vondrákem zúčastnili jednání se zástupci Stálého zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu a poslanci Evropského parlamentu. V rámci těchto jednání proběhla diskuse k potřebám krajů při jejich úsilí v řešení hospodářských problémů v souvislosti s postupným útlumem těžby a přechodem na nové zdroje energie. Byla zmíněna problematika veřejné podpory, nezbytná podpora a spolupráce velkých firem a jejich zapojení do revitalizačních a resocializačních procesů na území v minulosti zasažené těžbou uhlí. Dále zaznělo, že je potřeba přijít s jasnou vizí, připravit velké strategické projekty s dopadem na přeměnu hospodářství a energetiky regionu, spolupracovat se sousedními uhelnými regiony, zejména v Německu a Polsku, pro přípravu a financování projektů využít v maximální míře fondy EU. 

 

Společnou účastí a jednáním krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského tak pokračuje spolupráce krajů (uhelných regionů) při prosazování společných zájmů v oblasti podpory regionů v restrukturalizačních procesech, požadavků na specifický přístup státu i EU k problémům těchto regionů v souvislosti s útlumem těžby a negativními dopady jak hospodářskými a sociálními, tak v oblasti životního prostředí.

1
1. náměstek hejtmana Martin Klika na konferenci o budoucnosti uhelných regionů v Bruselu

2

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 14.10.2019 / 14.10.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém