Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Doprava > Oddělení dopravní obslužnosti

 

Oddělení dopravní obslužnosti

 
 
 
 

Organizátora zajištění přepravy osob veřejnou linkovou autobusovou nebo železniční dopravou v závazku veřejné služby, a další s tím související úkony vykonává podle Organizačního řádu v rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti (vedoucí oddělení Ing. Jakub Jeřábek, e-mail: jerabek.j@kr-ustecky.cz ).

V rámci oddělení působí skupina rozdělená na úseky:
- technologie autobusové dopravy a dopravního plánování

oblast „východ“  Ing. Jan Otčenášek, e-mail:  otcenasek.j@kr-ustecky.cz

oblast „západ“ Martin Duda, e-mail: duda.m@kr-ustecky.cz  

- technologie železniční dopravy

Bc. Aleš Cestr, email: cestr.a@kr-ustecky.cz

- řízení kvality

oblast „východ“ Pavel Bureš, e-mail: bures.p@kr-ustecky.cz      

oblast “západ” Václav Malec, e-mail: malec.v@ kr-ustecky.cz   

železniční doprava Bc. Michaela Vašíčková, email: vasickova.m@kr-ustecky.cz

- tarif, přepravní podmínky, odbavovací systém 

Bc. Miroslav Škarohlíd, e-mail: skarohlid.m@kr-ustecky.cz

Mgr. Radka Opavová, e-mail: opavova.r@kr-ustecky.cz

 - centrální dispečink 

Mgr. Jindřich Jelínek, Ph.D., e-mail: jelinek.jindrich@kr-ustecky.cz

- marketing veřejné dopravy a informování veřejnosti

Mgr. Markéta Flochová,  flochova.m@kr-ustecky.cz  

Ing. Miroslav Müller, e-mail: müller.m@kr-ustecky.cz      

Ing. Michaela Zárybnická  Morrice, e-mail:  zarybnicka.m@kr-ustecky.cz            

- kontrola plnění kvality u smluvních partnerů    

Bc . Martin Verner, verner.m@ kr-ustecky.cz

Základní právní předpisy využívané v samostatné působnosti:
- zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
- další právní předpisy umožňující výkon v samostatné působnosti.

Základní právní předpisy využívané v přenesené působnosti:
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost oddělení:

- připravuje podklady pro stanovení rozsahu dopravní obslužnosti kraje ve veřejném zájmu podle místních podmínek území kraje, v souladu s plánem dopravní obslužnosti a výše rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici,

- zajišťuje dopravní plánování,

- podílí se na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,

- koordinuje elektronické systémy plateb a odbavení cestujících a zajišťuje jejich technickou a provozní propojitelnost,

- zajišťuje přípravu a následné projednání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravci v radě kraje,

- stanovuje hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti nebo požaduje splnění dalších standardů; současně provádí kontroly dodržování těchto standardů u dopravců,

- zajišťuje podklady pro úhradu kompenzace dopravcům v rozsahu stanoveném ve smlouvě a poskytuje ji v souladu s příslušnými smlouvami dopravcům,

- předkládá návrh rozsahu dopravní obslužnosti samostatným orgánům kraje,

- sestavuje a projednává s dotčenými obcemi své stanovisko k žádosti o přechodné omezení nebo zastavení drážní dopravy,

- projednává s provozovatelem dráhy návrh jízdního řádu a návrh změny jízdního řádu

- zajišťuje komplexní marketing a komunikaci kraje v oblasti veřejné dopravy zajišťované krajem pod názvem „Doprava Ústeckého kraje“ (připravuje a realizuje vydání propagačních materiálů představujících dopravní obslužnost, provozuje webový portál www.dopravauk.cz, spravuje facebookový profil Doprava Ústeckého kraje, spolupracuje při tvorbě produktů dopravní obslužnosti v kraji, mediálně prezentuje krajem zajišťované veřejné služby v přepravě cestujících, příprava tiskových zpráv, apod.),

- spolupodílí se na realizaci projektů v oblasti veřejné dopravy v rámci sousedících/partnerských regionů vč. zahraničních a aktivně rozvíjí vzájemnou spolupráci s jednotlivými partnerskými/sousedními regiony vč. zahraničních,

- připravuje návrhy a podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje a zabezpečuje plnění jimi přijatých usnesení,

- vyřizuje podněty, petice a stížnosti v oblasti veřejné dopravy v souladu s příslušnými předpisy a směrnicemi ředitele úřadu.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Doprava > Oddělení dopravní obslužnosti

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém