Orientační nabídka


 

Oddělení vnějších vztahů a protokolu

Andrea Kalasová
Mgr. Andrea Kalasová

vedoucí oddělení
 
 
Kontakty
 • Mgr. Andrea Kalasová, vedoucí oddělení, tel.: +420 475 657 736
 • Gabriela Hanzová, DiS., sekretariát 1.náměstka HUK PaedDr. Jiřího Kulhánka pro oblast sociálních věcí bespečnosti a sociálně vyloučených lokalit, Ing. Tomáše Kirbse, předsedy Výboru pro životní prostředí ZÚK, p. Zdeňka Plecitého předseda Výboru pro zemědělství a venkov ZÚK ., tel.: +420 475 657 708
 • Jana Hoskovcová, sekretariát náměstkyně hejtmana Ing. Lubomíry Mejstříkové, CSc., MBA. pro oblast životního prostředí a sekretariát předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny JUDr. Karolíny Žákovské, Ph.D., tel.: +420 475 657 725
 • Ing. Lenka Jeřábková, sekretariát hejtmana, tel.: +420 475 657 920
 • Lucie Moudrá, sekretariát člena Rady Ústeckého kraje pro finanční oblast Ing. Jana Růžičky, člena Rady Ústeckého kraje pro investice a majetek Mgr. Bc. Tomáše Riegera, člena Rady Ústeckého kraje pro regionální rozvoj, zemědělství a rozvoj venkova Ing. Michala Kučery, tel.: +420 475 657 829
 • Lenka Nebosová, sekretariát předsedkyně Výboru pro sociální věci, bezpečnost a soc. vyloučené lokality Drahomíry Karasové, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Mgr. Zdenky Vachkové, předsedy Výboru kontrolního Ing. Mgr. Jiřího Baudise, tel.: +420 475 657 812
 • Helena Nedomová, sekretariát hejtmana, tel.: +420 475 657 723
 • Ing. Pavlína Pánková, tel.: +420 475 657 802
 • Adéla Pašek, sekretariát předsedy Výboru pro zdravotnictví Mgr. Bc. Milana Rychtaříka, předsedy Výboru pro kulturu a památkovou péči Ing. Vlastimila Skály, člena RÚK pro zdravotnictví Ing. Radima Laibla, tel.: +420 475 657 808
 • Anna Scheuflerová, sekretariát členky Rady Ústeckého kraje pro oblast přípravy a realizace projektů – Fond spravedlivé transformace, fondy Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a jiných Mgr. Ivy Dvořákové, LL.M., členky Rady Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jindry Zalabákové, předsedy Výboru finančního Ing. Bc. Dominika Hanka, tel.: +420 475 657 815
 • Ing. Martin Volf, tel.: +420 475 657 972
 • Bc. Michaela Zajanová, sekretariát náměstka hejtmana Mgr. Jiřího Řeháka a člena Rady Ústeckého kraje JUDr. Marka Hrabáče v oblasti dopravy a silničního hospodářství, tajemnice komise pro transformaci a obnovu, tel.: +420 475 657 713
 • Ing. Jitka Zimová, tel.: +420 475 657 858
 
 
 

Kontext

Umístění: Organizační složky > Organizační struktura > Odbor informatiky a organizačních věcí > Oddělení vnějších vztahů a protokolu

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies