Orientační nabídka


 

Odpověď na článek Dopravní obslužnost se nedá počítat jako housky na krámě, kritizuje starosta

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Musím reagovat na článek, ve kterém starosta obce Vražkov Oto Sedláček kritizuje práci Krajského úřadu Ústeckého kraje. Tvrdí v něm, že: "…o jiném systému hrazení ztrát v tržbách dopravců zajišťujících v okolí obce ostatní dopravní obslužnost, tedy provozující spoje nezahrnuté v základní dopravní obslužnosti, se bude bavit až když krajský úřad připraví kvalitní podklady." Při jejich přípravě si prý počínal jako obchodník počítající housky. Toto tvrzení se dotýká cti KÚ ÚK, proto žádám o otištění této odpovědi.
 

 
 

Odpověď na článek Dopravní obslužnost se nedá počítat jako housky na krámě, kritizuje starosta

Vyšlo v Deníku Litoměřicka dne 11. listopadu 2003

 

Musím reagovat na článek, ve kterém starosta obce Vražkov Oto Sedláček kritizuje práci  Krajského úřadu Ústeckého kraje. Tvrdí v něm, že: „…o jiném systému hrazení ztrát v tržbách dopravců zajišťujících v okolí obce ostatní dopravní obslužnost, tedy provozující spoje nezahrnuté v základní dopravní obslužnosti, se bude bavit až když krajský úřad připraví kvalitní podklady.“ Při jejich přípravě si prý počínal jako obchodník počítající housky. Toto tvrzení se dotýká cti KÚ ÚK, proto žádám o otištění této odpovědi.

Pane starosto, asi jste dostatečně nevzal na vědomí změny, které do našeho regionu přinesla III. etapa reformy veřejné správy. Krajský úřad o těchto příspěvcích dosud s obcemi nejednal, dosud tato vyjednávání obce vedly s dopravci a licenci pro spoje vydávaly již zaniklé okresní úřady. Pokud použiji vašeho laciného příměru s houskami, ty zavedly systém, podle kterého téměř všechny „housky“ konzumované Vražkovskými zaplatí jiná obec. Systém hrazení ztrát ostatní dopravní obslužnosti dochovaný po okresních úřadech totiž i Vražkovu umožňuje na dopravní obslužnost přispívat méně, než by obec měla.

Tvrdíte, že každá obec by měla platit úměrně počtu spojů, které jí projedou. Když jich je deset, ať platí za deset, když dva, tak ať platí méně. Tady by Vám ale ony kupecké počty s houskami pomohly a možná že jste si k nim měl sednout dříve, než jste začal proti práci krajského úřadu horlit v novinách. Vyjdeme-li totiž z platných jízdních řádů přepravců ČSAD BUS Ústí nad Labem a Českých drah, Vražkovem projede ve všední den směrem na Roudnici nad Labem a zpět celkem 33 autobusových a vlakových linek. Přesto obec na autobusy přispívá, jak sám v článku uvádíte, přibližně čtyřmi tisíci korun. Co to znamená? Přiznáváte, že i Vražkov patří mezi celkem 130 samospráv v Ústeckém kraji, které systému nastaveného okresními úřady využívají na úkor jiných obcí a hodlají v tom pokračovat i v příštích letech.  

Je pravdou, že záměrem krajského úřadu bylo obcím pro příští rok navrhnout jednotící systém hrazení ztrát z veřejné dopravy provozované v rámci ostatní dopraví obslužnosti, každá obec měla přispět za jednoho svého občana 150 korun ročně (pro 384 vražkovských občanů šlo o částku 57 000 korun za rok);  70 % obcí v kraji - včetně Vražkova - ale tento systém odmítlo. Přesto v  jednáních KÚ ÚK pokračuje. Téměř všechny obce v Ústeckém kraji si totiž v příštím roce přejí zachování dopravní obslužnosti, jak základní tak i ostatní, přinejmenším v rozsahu tohoto roku. Přitom by ale rády platily méně, což bohužel není možné. Stejně jako není možné ani to, že Vražkov za svou dopravní obslužnost nechá platit jiné obce.  

            Naprosto proto odmítám Vaše tvrzení, že by práce zaměstnanců krajského úřadu byla nekvalitní. I když výtek KÚ ÚK obdržel více, ani jedna z nich nezpochybňovala odbornou úroveň návrhu, které obce obdržely. Příznačné je, že kritické ohlasy k solidárnímu hrazení ztrát ve veřejné přepravě vznesly obce, profitující z falešné sousedské solidarity. Bohužel obcí, kterými projíždějí autobusy a vlaky, aniž by jejich radnice odváděly adekvátní příspěvek na hrazení jejich ztrát, je v regionu kolem 130 a jejich hlas je proto velmi silný. Daleko méně prostoru ve sdělovacích prostředcích dostaly opačné, kladné ohlasy desítek obcí, jimž by nový systém navržený k diskusi ulehčil od statisícových příspěvků, které musí za ostatní platit jen proto, že leží na koncových zastávkách.

Závěrem ještě jedna nepřesnost. Byť správně uvádíte, že stanovení rozsahu dopravní obslužnosti je technický problém, zcela se mýlíte, když dodáváte, že se nejedná o problém sociální. Podle mého názoru je zajištění co nejlepšího dopravního komfortu svých občanů možností kde  mohou obecní samosprávy dokázat míru zájmu o potřeby občanů, které zastupují, stejně tak jako zajištění likvidace komunálního odpadu nebo funkčnosti veřejného osvětlení. Dosud ale Vražkov řešil své dopravní problémy na úkor svých sousedů, což nezakryje ani zbytečná a tendenční kritika práce KÚ ÚK.

 

Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 2.12.2003 / 2.12.2003 | Zveřejnit od-do: 2.12.2003-2.1.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém